Luovien yritysten CreMA-avustusten haku alkoi

Luovien yritysten CreMA-avustusten haku alkoi

AVEKilta pk-yrityksille monialaista tuotekehitystukea

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku on käynnissä 19.5.–30.9.2016. CreMA on tarkoitettu luovien alojen pienten ja keskisuurten yritysten monialaiseen tuotekehitystyöhön.

AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-määrärahaa tänä vuonna enintään 250 000 euroa. CreMA-haku toteutetaan yhteistyössä ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Tukipäätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on mukana AVEKin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten edustajat. Lisäksi CreMA-tukea saaneet hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen tukimuodoista.

CreMA lisää luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tässä haussa tavoitteena on käynnistää 20–30 monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien toimintamallien syntymistä. Yleisempänä tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa monipuolista osaamista luoville aloille.

”Edellisten vuosien CreMA-hankkeet ovat toteutuneet hyvin ja moni on päätynyt olemassa olevaksi tuotteeksi tai palveluksi,” kertoo AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen. ”Edellisten vuosien tukipäätöksiin kannattaakin käydä tutustumassa AVEKin nettisivuilla.” Tukipäätökset löytyvät osoitteesta www.kopiosto.fi/avek/cremapaatokset.

CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys.  Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä. Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

CreMA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämää CreaDemo-määrärahaa.

Lisätietoja

www.kopiosto.fi/avek/crema

AVEKin toimisto, puh. 09 4315 2350
AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen@avek.kopiosto.fi, puhelinaika ma klo 13
15, puh. 040 900 9199

CreMA-tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä: www.kopiosto.fi/avek/cremahakulomake 

 

 Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee monimuotoista kotimaista av-kulttuuria tekijänoikeusvaroin. Varat ovat pääasiassa peräisin yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, av-alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. AVEK tukee myös lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista myönnetään tukea kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.