Laulutekstien Kahlekuninkaaksi - laululyriikan intensiivikurssi Heikki Salon ohjauksessa

Laulutekstien Kahlekuninkaaksi – laululyriikan intensiivikurssi Heikki Salon ohjauksessa

 

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen koulutus 2013–2014.
 
”Usein minulla on tunne, että lauluntekijä on kuin kahlekuningas Harry Houdini, puettu rautaan, lukkoihin ja kettinkiin, pakattu arkkuun ja veteen heitetty. Sieltä on sukellettava ylös liputtaen valmista laulua kädessä.” – Heikki Salo.
 
Laululyriikassa on hallitsematonta ja kunnioitettavaa voimaa. Jos haluat viestisi maailmalle, tee laulu. Vaikuttavimmat laulutekstit jäävät historiaan soimaan Marraskuussa Pimeyden tangona Satumaahan. Laulutekstit merkitsevät ihmisille paljon ja Suomessa nimenomaan kotimaisella laululyriikalla on poikkeuksellisen vahva asema.
 
Laulun sanoman tulee mahtua pieneen tilaan, osua oikein rakenteeseen, antaa musiikille lisää ja olla melodian kanssa yhdessä enemmän kuin osiensa summa. Laulun tekeminen on oma taiteenlajinsa ja se pitää opetella samaan tapaan kuin muutkin taidot. Vaikka jokainen laulu on erilainen, taustalla vaikuttavat lainalaisuudet, jotka sanoittajan tulee tuntea.
 
 
 
Laulutekstien Kahlekuninkaaksi -koulutuksessa perehdytään sanoittamisen tekniikkaan ja työkaluihin. Tehokas, selkeä, kiinnostava ja mieleen jäävä ilmaisu on laulunkirjoittajan tavoite. Koulutuksessa hankitaan työvälineitä biisien rakentamiseen ja näkökulmaa laulujen tekemisen kenttään Suomessa. Opettajina toimivat sekä laululyriikan että musiikkitieteen rautaiset ammattilaiset. 
 
Lauluntekijä, YTM ja Miljoonasateen keulahahmo Heikki Salo luennoi, ohjaa ja klinikoi kurssilaisten laulutekstejä. Lähiopetuspäivät rakentuvatkin ainoan suomalaisen laululyriikan oppikirjan tekijän ammattitaidon ja monipuolisen kokemuksen pohjalle.
 
Musiikkitieteen yliopistonlehtori, FT Susanna Välimäki Turun yliopistosta pureutuu luennollaan tekstiin musiikin osatekijänä. Miten sanat toimivat soivassa musiikissa? Minkälaisia merkityksiä sanat muodostavat yhdessä musiikin muiden tekijöiden kanssa (esim. melodia, harmonia, rytmiikka, sointi/saundi, lauluääni, rakenne)? Miten eri genrepiirteet näkyvät ja kuuluvat laululyriikassa?  Dosentti Susanna Välimäen erikoisaloja ovat muun muassa länsimainen klassinen, populaari ja elokuvamusiikki, kulttuurinen musiikkianalyysi ja taiteidenvälisyys. Tutkimuksen lisäksi Välimäki toimii vapaana musiikkikirjoittajana. Hän kirjoittaa kolumneja muun muassa Rondo-lehteen ja tekee musiikkiohjelmia Yleisradiolle.
 
Koulutuksen johtaja on PsT Taina Kuuskorpi, joka ohjaa vertaisryhmää toimimaan kannustavalla ja yhteistyöhön tähtäävällä tavalla. Ryhmästä ammennetaan kirjoittamiseen lisäpotkua, ideoita ja iloa. Lisäksi kokeillaan tekstien tekemistä tiimityönä.
 
 
 
Koulutuksen tavoitteet
 
Koulutuksessa yhdistetään sanoittajan taitoja tukeva käytännön tieto laajempaan näkökulmaan laulutekstien tekemisestä ja asemasta Suomessa. Koulutuksen kovaa ydintä on omien tekstien tekeminen, niistä saatu vertais- ja asiantuntijapalaute ja ohjaus tekstien kehittämiseen kohti persoonallista ilmaisua. Koulutuksen tavoitteena on oman tyylin löytäminen ja terävöittäminen sekä valmiiden laulutekstien aikaansaaminen.
 
Yhteiseksi tavoitteeksi asetetaan laulutekstin tai useamman valmistuminen koulutuksen loppuun mennessä jokaiselta osallistujalta!
 
 
 
Koulutuksen kohderyhmä
 
Koulutus sopii tavoitteellisesti omaa sanoitustaitoaan kehittäville harrastelijoille tai ammattimaiseen laulujen tekemiseen tähtääville. Sanoittaja voi laatia koulutuksessa tekstejä omaan käyttöönsä tai tarjottavaksi muiden artistien esitettäväksi. Myös esimerkiksi kuorot, esiintyvät ryhmät jne. voivat hyödyntää koulutusta. Aiempi koulutus tai kokemus ei ole välttämätöntä, vaan tärkeintä on tavoitteellinen työote. Laulun sanoittaminen ei vaadi musikaalista taituruutta. Koulutus painottuu nimenomaan tekstien tuottamiseen, viestien saamiseen paperille musiikin rakenteisiin sopivasti.
 
 
 
Koulutuksen aikataulu
 
Kurssi alkaa perjantaina 29.11.2013.
 
Muut kurssipäivät ovat lauantai 30.112013, pe 13.12. 10.–11.1. ja 24.–25.1.2014. Opetus tapahtuu Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen tiloissa osoitteessa Kaivokatu 12, Turku.
 
 
 
Kurssin hinta ja sisältö
 
Kurssimaksu 880 euroa (sis. alv).
 
Kurssimaksu sisältää:
 
Lähiopetuspäivät, 7 päivää, yhteensä 31 tuntia.
 
Ennakko- ja välitehtävät sekä tuntiharjoitukset
 
Omien laulujen klinikointi eli henkilökohtainen palaute ja arviointi
 
Asiantuntijaluento
 
Oman laulutekstin tehotyöstäminen valmiiksi kurssityöksi
 
Taustamateriaalipaketti, jossa Kahlekuningaslaji-oppikirja sekä Hiili-albumi.
 
Vertaisryhmän palaute ja tuki
 
Kahvitarjoilut
 
 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
 
Kurssille mahtuu mukaan 10–14 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja kurssi toteutetaan, mikäli vähimmäisosallistujamäärä täyttyy.
 
 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 11.10.2013.
 
 
 
Tilaa tarkempi kurssiohjelma ja ilmoittaudu kurssille osoitteeseen
 
taina.kuuskorpi@dnainternet.net tai puhelimitse 040 555 0111.
 
 
 
Lisäksi netissä: