Laajaa yhteistyötä tekijänoikeuslain uudistamiseksi

Laajaa yhteistyötä tekijänoikeuslain uudistamiseksi

Tekijänoikeusjärjestöjen, televisioyhtiöiden ja operaattoreiden edustajat ovat jättäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle yhteisen aloitteen televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluihin soveltuvan sopimuslisenssin säätämiseksi tekijänoikeuslakiin. 

 
Sopimuslisenssi poistaisi palveluiden tuottamisen oikeudellisen epävarmuuden, takaisi tekijöille kohtuulliset korvaukset sekä toisi sisällöt jatkossakin laajasti kuluttajien saataville.
 
”Aloite toteuttaa Kopioston strategiaa toimia tietoyhteiskunnan ja monikanavaisen mediamaailman ytimessä rakentavassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuluttajien eduksi. Laajakantaisilla neuvotteluilla saavutettu ratkaisuehdotus takaa tekijöille oikeudenmukaiset korvaukset sekä tukee kotimaista sisällöntuotantoa ja työllisyyttä”, iloitsee Kopioston toimitusjohtaja Pekka Rislakki.
 
Aloitteen taustalla on sähköisen median keskeisimmistä toimijoista koostuva ryhmittymä, jonka muodostavat televisioyhtiöt MTV, Sanoma Entertainment Finland, Yleisradio, operaattorit DNA, Elisa, TeliaSonera Finland sekä tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto, Teosto ja Tuotos. Aloite on historiallinen, koska ensimmäistä kertaa televisioyhtiöt, operaattorit ja tekijänoikeusjärjestöt esittävät yhteisen ratkaisuehdotuksen televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden kehittämiseksi.
 
Ratkaisuehdotus perustuu sekä tarkkarajaiseen sopimuslisenssiin että osapuolten väliseen suoraan sopimiseen. Tekijänoikeusjärjestöt sopivat palveluntarjoajien kanssa hallinnoimiensa oikeuksien käytöstä, jota sopimuslisenssi tukee ja täydentää. Televisioyhtiöt sopivat palveluntarjoajien kanssa signaalin käytöstä sekä palvelun käytännön toteuttamisesta.
 
Ratkaisuehdotus tukee kotimaista sisällöntuotantoa ja työllisyyttä sekä vastaa kuluttajien tarpeeseen katsoa televisiosisältöjä virallisten lähetysaikojen ulkopuolella. Lisäksi ratkaisu edistää sisältöjen saatavuutta nopeasti kansainvälistyvässä kentässä.