Kulttuuriministerin pyöreän pöydän keskustelu taide- ja kulttuurialan tilanteesta keväällä 2021

UUTINEN

Kulttuuriministerin pyöreän pöydän keskustelu taide- ja kulttuurialan tilanteesta keväällä 2021

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kutsui kulttuurialaa pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen. Maanantaina 15.3.2021 käydyssä keskustelussa kulttuuriala avasi tämän hetkisiä keskeisimpiä huolenaiheitaan. Suomen Musiikintekijät olivat mukana etätilaisuudessa. Alla luettavissa Suomen Musiikintekijöiden hallituksen puheenjohtajan Kaija Kärkisen kulttuuriministerille esittelemät keskeisimmät musiikintekijöiden toimintaedellytyksiin vaikuttavat huolenaiheet.

Suomen Musiikintekijät ry: Musiikintekijöiden keskeisimmät huolenaiheet keväällä 2021

 Freelance-tuen jakaminen

 • 15 M€ koko kulttuurialan freelancerjoukolle on kuin märkä rätti päin kasvoja, tilanteessa jossa
  • Oman työn tekeminen on rajoitettu/estetty yli vuoden ajan.
  • Musiikintekijöiden (jotka eivät aina ole esiintyjiä!) elävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on menetetty samalta ajalta, menetykset näkyvät viiveellä ja pitkään.
 • Pelkästään musiikkialan freelancereita on 3600, ja heidän tulonmenetyksensä yli 100M€ tähän mennessä. Jos tuki jaettaisiin koko esittävälle alalle tasasummana, se jäisi nopealla laskutoimituksella noin yhden kuukauden työskentelyapurahan suuruiseksi.
 • Tuen jakamisen organisointi on suuri huolemme.
  • Taiken kautta jaettu tuki ei ole jakautunut tarpeeksi niille aloille, joissa tulonmenetykset ovat suurimmat (musiikki ja koko esittävä ala), ja tuki on jaettu apurahoina eikä suoraan korvauksena tulonmenetyksistä.
 • Haluamme, että ns. Tanskan malli otetaan huomioon valmistelussa ja jaetaan tuki oikeudenmukaisesti sinne, missä tulonmenetykset ovat työntekemisen rajoitusten seurauksena suurimmat!

Tekijänoikeusdirektiivin implementointi

 • Allekirjoitamme täysin luovien alojen yhteistyöverkosto LYHTY:n vaatimuksen arvokuiluun liittyvän Artikla 17:n korjaamisesta direktiivin alkuperäisen sanamuodon ja viestin mukaiseksi.
 • Suomen esitys poikkeaa täysin muiden EU-maiden tulkinnasta ja rikkoo direktiivin määräyksiä, joten se on korjattava valmistelussa.
 • Sidosryhmien lausunnoille on varattava tarpeellinen aika, kun direktiiviluonnos viimein julkistetaan.

Työttömyysturva ja tekijänoikeustulot

 • Luovutimme (LYHTY) viime kesäkuussa sos.- ja terveysministeri Pekoselle adressin, jossa vaadimme korjausta tekijänoikeustulojen virheelliseen kohteluun työttömyystuen sovittelussa. Jopa vuosia sitten tehdystä työstä saadut käyttökorvaukset (eivät ole siis palkkaa) leikkaavat tukea, vaikka eivät sitä kerrytä.
 • Vaatimuksellamme on laaja poikkiparlamentaarinen tuki, mikä on osoitettu useilla kirjallisilla kysymyksillä ja adresseilla eduskunnassa.
 • Muutos vaatii ministeriöiden välistä yhteistyötä, jota nyt pyydämme.
 • Jo vuosi sitten sivistysvaliokunnan kuulemisessa parlamentaarisen sosiaaliturvauudistustyöryhmän vetäjä Pasi Moisio kommentoi: ”Asiaa ei tarvitse jättää kokonaisuudistusta odottamaan, vaan hallitus voi halutessaan tehdä päätöksen nopeasti.” Tätä odotamme.

Työttömyysturva ja yksinyrittäjät

 • Niin kauan kuin koronarajoitukset rajoittavat ja estävät yritystoimintaa, yksinyrittäjällä tulee olla oikeus työmarkkinatukeen.

Arvostus on arvovalinta, joka näkyy konkreettisissa toimissa musiikin ja koko taide- ja kulttuurialan puolesta. Kiitos mahdollisuudesta osallistua keskusteluun.

15.3.2021

Kaija Kärkinen
Suomen Musiikintekijät ry
hallituksen puheenjohtaja