Kulttuuribudjetti prosenttiin

UUTINEN

Kulttuuribudjetti prosenttiin

Kulttuurialan yhteinen Kulttuuribudjetti prosenttiin -kampanja pyrkii nostamaan esiin kulttuurin yhteiskunnallista ja yksilöllistä merkitystä ja samalla sitä, että taiteen ja kulttuurin elinvoiman ja vapauden turvaava julkinen rahoitus on kuitenkin jäänyt pahasti kehityksestä jälkeen.

Suomen Musiikintekijöiden mielestä taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion budjetista on nostettava prosenttiin. Puheenjohtaja Kaija Kärkinen on iloinen, että kulttuuri nostetaan yhteisesti esiin vaalikeväänä.

– On kuitenkin tärkeää huomata, että olemme mukana tässä kulttuurin alan yhteisessä kampanjassa tuomassa esiin nimenomaan luovan työn tekijöiden näkökulmaa. Jos saamme nostettua rahoituksen prosenttiin, se ei saa olla pois muualta taiteen tekemisen tukemisesta eikä valua vain kulttuurin ja taiteen tuki- ja tuottajaorganisaatioille. Ilman luovan työn tekijöitä, eli meitä taiteilijoita, ei olisi taidettakaan”, Kärkinen sanoo.

Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa ihmisen elämää, korvaamaton keino itsensä ja ympäröivän maailman hahmottamiseen sekä yhteisöllisyyttä, vuoropuhelua ja kriittisyyttä edistävä voima. Lisäksi niillä on merkittäviä hyvinvointia edistäviä ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

Taiteen ja kulttuurin elinvoiman ja vapauden turvaava julkinen rahoitus on kuitenkin jäänyt pahasti kehityksestä jälkeen. Niiden osuus valtion budjetista on tällä hetkellä vain 0,8 %, kun niiden osuus bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja kulutuksesta on 3–5 %.

Vaadimme taide- ja kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion talousarviosta!*

Haastamme myös kaikki taide- ja kulttuurialan yhteisöt ja kulttuurin arvon ymmärtävät yksityishenkilöt osallistumaan kampanjaamme jakamalla kampanjakuvaa sosiaalisessa mediassa ja allekirjoittamalla kampanjan tavoitteen – lue lisää kohdasta Osallistu!

* Taiteen ja kulttuurin luvun 29.80 osuus on nostettava 1,0 %:iin valtion talousarvion kokonaismenoista vaalikauden 2019-2023 aikana. Tämä tarkoittaa n. 110 miljoonan euron lisäystä nykytilanteeseen nähden.

Lue lisää kampanjasta