Kulttuurialan koronatukipaketti: tuki on kohdennettava oikein ja saatava liikkeelle välittömästi

Kaija Kärkinen, Musiikintekijöiden hallituksen puheenjohtaja. Kuva: Suomen Musiikintekijät UUTINEN

Kulttuurialan koronatukipaketti: tuki on kohdennettava oikein ja saatava liikkeelle välittömästi

”Taiken on kyettävä jakamaan tuki juuri niille taiteen aloille, jotka ovat koronasta eniten kärsineet. Oikea kohdentaminen on aivan elintärkeää, eli eniten koronasta kärsineiden alojen on saatava myös eniten tukea. Muutoin tuki hajoaa pieniksi murusiksi, joista ei ole kellekään hyötyä”, toteaa Suomen Musiikintekijöiden puheenjohtaja Kaija Kärkinen.

Hallitus esitti puoliväliriihessä 21.4.2021 kulttuurialalle koronakriisin helpottamiseksi 128 miljoonaa euroa, josta kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancereille kohdennettiin noin 65 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa 3.5.2021 tuotiin esiin koronatuen jakamisen haasteet Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toteuttamana. Tilaisuudessa todettiin, että erityisesti freelancer-tuen jakaminen saattaa resurssien puutteen ja apurahahakujärjestelmän rajoitteiden vuoksi venyä syksyyn.

Suurta huolta kulttuurialalla herättää nyt tuen kohdentuminen Taiken jakamana oikein eli sinne, missä tarve on suurinta.

”Taiken on kyettävä jakamaan tuki juuri niille taiteen aloille, jotka ovat koronasta eniten kärsineet. Oikea kohdentaminen on aivan elintärkeää, eli eniten koronasta kärsineiden alojen on saatava myös eniten tukea. Muutoin tuki hajoaa pieniksi murusiksi, joista ei ole kellekään hyötyä”, toteaa Suomen Musiikintekijöiden puheenjohtaja Kaija Kärkinen.

”Vaatimus työsuunnitelmasta on loukkaava”

Kärkinen korostaa, että Taiteen edistämiskeskuksen ei tule vaatia hakemuksissa työsuunnitelmaa tai muuta materiaalia hakijan ammattimaisuuden arvioimiseksi. Taiken tulisi siis hakemuksien käsittelyssä arvioida hakijan ammattimaisuutta ja koronan aiheuttamia menetyksiä vain aikaisempien tulojen ja tulotason romahtamisen perusteella.

”Ammatti-ihmisiä on kielletty tekemästä työtään, ja korvauksen saamista varten tulisi laatia työsuunnitelmaa ja vakuuttelua siitä, että on pätevä saamaan tukea. Tämä on suorastaan loukkaavaa”, Kärkinen sanoo.

Kaija Kärkisen mielestä on myös ”täysin kestämätöntä” mikäli tukea ei saada pikaisesti jaettavaksi. Hän vaatiikin, että kulttuurialan freelancereille kohdennetun tuen jakamisessa tulee hyödyntää nykyaikaisia välineitä ja välttää byrokratian hidasteita.

”Yli vuoden ajan työt ovat ammattilaisilta olleet kiellettyjä. Hätä on kova, joten missään nimessä tuen jakaminen ei saa kestää kesän yli”, Kärkinen toteaa ja lisää, että Taiken järjestelmien on taivuttava jakamaan tuki ”välittömästi”. Hän huomauttaa, että aikaa järjestelmien kehittämiseen on ollut.

”Kentän kuulemiselle ja toimivien tuen maksamismekanismien rakentamiselle on ollut aikaa yli vuosi. Musiikkiala on esittänyt omia ratkaisuehdotuksiaan jo pitkän aikaa sitten. Harmillista, että tätä ei ole kuultu, ja Taike toimii itsepäisesti omien vanhahtavien toimintatapojensa rasittamana. Tämän olisi voinut hoitaa toisinkin. Muutokseen on vielä mahdollisuus.”