Kopiosto pyytää markkinaoikeuden tulkintaa tekijänoikeuslaista

Kopiosto pyytää markkinaoikeuden tulkintaa tekijänoikeuslaista

Tekijänoikeuslain mukaan tv-ohjelmien tekijöille kuuluu korvaus kaapelitelevisioverkoissa edelleen lähetettävästä sisällöstä. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto on useamman vuoden ajan pyrkinyt neuvotteluyhteyteen Suomessa toimivien kaapelioperaattoreiden kanssa, jotta tv-ohjelmien tekijöille saataisiin kerättyä heille tekijänoikeuslain mukaan kuuluvat korvaukset. Kaapelioperaattorit ovat kiistäneet Kopioston tulkinnan tekijänoikeuslaista, eikä varsinaisia sopimusneuvotteluja siksi ole päästy aloittamaan.

Epäselvän tilanteen ratkaisemiseksi Kopiosto on jättänyt markkinaoikeuteen 24.1.2018 haastehakemuksen kaapelioperaattori Telialle. Haastehakemuksen tavoitteena on saada ennakkotapaus tekijänoikeuslain tulkinnasta koskien tv-ohjelmien edelleen lähettämistä kaapeliverkoissa. Samalla toivotaan ratkaisua sisältöjen käytöstä maksettavista tekijänoikeuskorvauksista tv-ohjelmien tekijöille. Suomen kotitalouksista yli puolet katsoo televisiota kaapeliverkkojen välityksellä.

”Kopioston näkemyksen mukaan laki on selkeä ja kansainvälisestikin vertailukelpoinen. Eri osapuolet kuitenkin tulkitsevat lakia eri tavalla. Markkinaoikeuden tulkinnalla haluamme saada ratkaisun vuosia jatkuneeseen epäselvään tilanteeseen ja turvata tekijänoikeuskorvaukset edustamillemme av-tekijöille”, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Kopiosto edustaa edelleen lähettämisessä kattavasti tv-ohjelmien tekijöitä – muun muassa ohjaajia, käsikirjoittajia, näyttelijöitä, kuvaajia, radio- ja tv-selostajia, toimittajia, kääntäjiä ja pukusuunnittelijoita. Kopiosto on myös opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä sopimuslisenssijärjestö edelleen lähettämisessä.

Suomi on kansainvälisessä vertailussa poikkeus: muualla tekijät ovat saaneet jo vuosikymmeniä korvauksia

Televisiokanavien edelleen lähettämistä koskeva tekijöiden kor­vausoikeus palautettiin tekijänoikeuslakiin kesäkuussa 2015. Lakimuutoksen syynä oli Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus; aiemmin Suomen lainsäädäntö poikkesi muun Euroopan säädöksistä.

Muualla Pohjoismaissa ja EU:n alueella – Britannia pois lukien – edelleen lähettämisestä on maksettu tekijöille tekijänoikeuskorvauksia jo vuosikymmeniä. Suomi on televisio-ohjelmien edelleen lähettämisessä tässä suhteessa edelleen poikkeus.

Audiovisuaalisten tuotantojen jakelukanavat ovat lisääntyneet ja kehittyneet viime aikoina, ja muutos jatkuu edelleen. Samalla televisiolähetysten katsominen kaapeliverkkojen välityksellä on jatkanut kasvuaan.

Tekijöiden tulee saada teostensa käytöstä korvaus, jotta turvataan luovan työn edellytykset ja laadukkaiden sisältöjen tuotanto jatkossakin. Kotimaisten televisiokanavien edelleen lähettämisestä kerättävät korvaukset parantaisivat mahdollisuuksia tehdä korkeatasoista televisiosisältöä Suomessa.