Kolmas Nainen -yhtyeen ja Bark Boat Music Oy:n kiista kustannussopimuksista on saatu päätökseen

Kolmas Nainen -yhtyeen ja Bark Boat Music Oy:n kiista kustannussopimuksista on saatu päätökseen

Kaksi kustaria purettiin, puuttuvat tilitykset maksuun

Kolmas Nainen -yhtyeen ja Bark Boat Music Oy:n kiista kustannussopimuksista on saatu päätökseen. Bark Boat tuomittiin 10 000 euron uhkasakon uhalla maksamaan tekijöille nuottimyynnin tilitykset vuosilta 2005–2011. Kustannussopimukset purettiin kahdesta biisistä, joita kustantaja ei ollut nuotintanut sopimuksen edellyttämällä tavalla. 23 kustannussopimusta jäi edelleen voimaan.

Riidan molemmat osapuolet hakivat korkeimmalta oikeudelta lupaa valittaa hovioikeuden päätöksestä. Lupaa ei irronnut.

Tuomiosta voi tehdä kaksi päätelmää, pohtii Elvis ry:n toiminnanjohtaja Aku Toivonen.

”Ensinnäkin merkittävää on se, että sekä käräjä- että hovioikeus pitivät sopimuksen purkuoikeuden kannalta ratkaisevana asiana sitä, onko kustantaja toteuttanut nuotinjulkaisuvelvoitteensa vai ei.”

”Toiseksi tuomio on muistutus siitä, että jos kustantaja ei täytä sopimuksessa olevia velvollisuuksiaan, tulee tekijän puuttua asiaan heti. Ensimmäinen askel on tehdä kirjallinen huomautus kustantajalle.”

Nuottimyynnin tilitysten laiminlyönti ei oikeuden mielestä ollut sopimusten purkuperuste, koska tekijät eivät olleet puuttuneet siihen ”kohtuullisessa ajassa”.

Jutussa asianomistajana ollut Pauli Hanhiniemi kokee, ettei ollut tasa-arvoisessa neuvotteluasemassa, kun kustannussopimuksia allekirjoitettiin.

”Ensimmäiset sopparit allekirjoitettiin ohimennen. Luulimme, että ne jollain lailla virallistavat musiikkimme ja ovat omiaan lisäämään tulojamme. Kustannussopimuksista ei noihin aikoihin neuvoteltu lainkaan. Ne vain tuotiin eteen kuin itsestäänselvyyksinä.”

Alalla pitkään toiminut, itsekin kustantajana työskennellyt säveltäjä ja kapellimestari Esa Nieminen vahvistaa, että moinen käytäntö oli hyvin yleinen.

”1980 ja 1990 -luvuilla tunnettiin jo hyvin kustantajien lanseeraama ’kustikset samaan taloon kattamaan kuluja’ -teema. Mitä pienempi yhtiö, sen hanakammin haalittiin biisien kustannusoikeudet ikään kuin ’levy-yhtiötaloon’. Kustannussopimusten tarkka sisällönselvitys ennen allekirjoituksia, ja se, kenen firmalle ne oikeastaan menivät, jäi usein selvittämättä. Niin tässäkin tapauksessa.”


Mistä on kyse?

Kolmas Nainen -yhtyeen jäsenet haastoivat oikeuteen kustannusyhtiö Bark Boat Music Oy:n, jonka omistajaa Gugi Kokljusckin.

Pyrkimyksenä oli saada purettua heti tai kohtuullisen ajan kuluttua 25 kustannussopimusta ajalta 1988–1993. Sopimukset kattoivat Kolmannen naisen koko tuotannon ajalta ko. ajalta.

Tekijät vaativat myös, että  Bark Boat Music Oy velvoitetaan toimittamaan puuttuvat vuositilitykset nuottijulkaisuista.

Kustannusyhtiö kiisti tekijöiden vaatimukset. Asia eteni käräjäoikeudesta hovioikeuteen, jonka tuomio jäi voimaan. Korkein oikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Elvis ry antoi oikeusapua Kolmas Nainen -yhtyeelle.