Kansalliset varat - Musiikin edistämistyön jatkuvuuden turvaamiseksi

Kansalliset varat – Musiikin edistämistyön jatkuvuuden turvaamiseksi

Kim Kuusi
Teoston hallituksen puheenjohtaja
 
Esitys syyskokoukselle
Teoston hallitus päätti 16.10. esittää syyskokoukselle kansallisten varojen pidätyksen nostamista vuodenvaihteessa nykyisestä 6,7:sta 7,7 prosenttiin. Päätös tehtiin yksimielisesti Elvisin hallituksen tekemän esityksen mukaisesti. Esityksen hyväksyminen syyskokouksessa tietäisi noin 500.000 euron lisäystä vuoden 2014 kansallisiin varoihin.
Esitys ei koske tulevia vuosia, vaan niiden pidätykset jäävät tulevien jäsenkokousten päätettäviksi. 
 
Perustelut
Kansallisiin varoihin kohdistuu tulevina vuosina merkittävää käyttöpainetta etenkin Musiikin Edistämissäätiö MES:n suunnalta. Kuluvan vuoden rahoitusosuutemme saimme Vikanin myynnillä varsin kätevästi hoidettua, mutta jatkorahoitus tulisi ilman esitettyä pidätysnostoa merkittävästi hidastamaan Teosto-rahaston kartuttamista.
 
Kansainvälisessä vertailussa on Teoston harjoittama pidätyslinja ollut huomattavan maltillinen. Monet sisarjärjestöt pidättävät edelleenkin sen maksimaalisen 10 prosenttia, jonka kansainväliset sopimukset sallivat. Korkeaa prosenttia voidaan myös perustella sillä, että yli puolet kansallisista varoista kertyy ulkomaisten oikeudenhaltijoiden tilityksistä, ja koko summa käytetään oman maan musiikkielämän hyväksi.  
 
Taustaa
Vuoden 2009 syyskokouksessa katsottiin, että paineet kansallisen pidätyksen alentamiselle edellyttävät siitä luopumista asteittain. Niinpä kokous päätti nostaa aluksi pidätystä yhdellä prosenttiyksiköllä viiden vuoden ajaksi, ja tämän jälkeen poistaa sen vähitellen vuoteen 2018 mennessä. Teosto-rahaston perustamisella haluttiin kuitenkin varmistaa kansallisen edistämistoiminnan jatkuvuus tässä uudessa markkinatilanteessa.
 
Hallituksen esityksen taustalla on yhä vuoden 2009 ajatuslinja. Silloista päätöstä on mielestämme kuitenkin tuunattava, jotta se istuisi paremmin toteutuneeseen kehitykseen. Perinteisillä alueillahan ei ole ilmennyt merkittävää pidätysprosentin laskupainetta, ja on-line alueen suoralisensiointikehitys näyttää joka tapauksessa vievän tulevaisuuden rahavirtoja Teoston ulkopuolelle. Esitys on edelleen pidättää kansallisiin varoihin rahaa hieman reilummin niin kauan, kun se on vielä mahdollista, ja kartuttaa Teosto-rahastoa etupainotteisesti huonojen aikojen varalle. 
 
Tulevaisuuden tahtotila
Teosto-rahasto aiotaan kasvattaa riittävän kokoiseksi, jotta siitä saadut sijoitustuotot riittävät nykyisin kansallisista varoista rahoitetun toiminnan ylläpitämiseen. Rahaston johtokunnassa pidetään tavoitteena saavuttaa tuo taso vuonna 2018. Tällöin voitaisiin siis kokonaan luopua kansallisiin varoihin tehtävästä pidätyksestä.
 
Mielestäni on tärkeää turvata musiikin edistämistyön jatkuvuus myös yllättävissä olosuhteissa. Uskon, että omavaraisen rahaston kartuttaminen tähän tarkoitukseen on ainutlaatuinen mahdollisuus, josta jäsenistön tulee pitää huolta.