Kannanotto freelancereiden työttömyysturvaan olennaisesti vaikuttavasta lakimuutoksesta

Kannanotto freelancereiden työttömyysturvaan olennaisesti vaikuttavasta lakimuutoksesta

Hallitus on esittänyt freelancereiden työttömyysturvaan lakimuutosta (HE 94/2015 vp), joka toteutuessaan tulisi aiheuttamaan todellisen sosiaaliturvaloukun.

Me keikkailevat muusikot ja musiikintekijät olemme tähän asti olleet oikeutettuja soviteltuun päivärahaan, joten mahdollisen työttömyyden aikana olemme voineet ottaa vastaan yksittäisiä työkeikkoja. Ehdotuksen mukaan työntekijä voitaisiin kuitenkin määritellä yrittäjäksi ilman, että YEL-tulorajat ylittyvät, jopa jo yksittäisen työkorvauksen perusteella. Ja koska keikkailevilla freelancereilla harvoin on yli kuuden kuukauden palkkatyöpestejä, hänet voitaisiin nykysäännösten perusteella määritellä tuon yhden keikan perusteella päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin hän menettäisi oikeuden työttömyyskorvaukseen.

Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että hallituksen pitäisi keskittyä tekemään sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät työllisyyttä ja työllistymistä.Tämä uusi lakimuutosehdotus kuitenkin ajaisi freelancerit tilanteeseen, jossa lyhyitä työkeikkoja ei kannata ottaa vastaan, koska oikeus soviteltuun päivärahaan menetettäisiin.Tällaisia ansoja tuskin lainsäädäntöön kaipaamme. Muusikkkojen liitto ja Näyttelijäliitto ovat antaneet asiasta lausuntonsa, joita vilpittömästi tuen. 

Kaija Kärkinen
Sanoittaja, laulaja, näyttelijä
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n hallituksen puheenjohtaja