Jussi Hakulisen Joutsenlaulu-kiistaan markkinaoikeuden ratkaisu

Jussi Hakulisen Joutsenlaulu-kiistaan markkinaoikeuden ratkaisu

Keväällä 2017 esitetyssä Sanoma Media Finlandin tuottamassa Vain elämää -ohjelmassa esitettiin Joutsenlaulusta ohjelmaan muunneltu versio. Joutsenlaulu-kappaleen tekijä, entinen Yö-yhtyeen jäsen Jussi Hakulinen oli ilmoittanut, ettei hän anna julkaista Joutsenlaulusta tehtyä versiota Vain elämää -ohjelmassa. Edesmennyt Yö-yhtyeen laulaja Olli Lindholm oli mukana ohjelmassa, jossa Hakulisen kiellosta huolimatta esitettiin versio Joutsenlaulusta. Kappaleen esitti Samu Haber.

Tekijänoikeusneuvosto totesi lausunnossaan 27.3.2018, että tekijänoikeudella suojattua alkuperäisteosta Joutsenlaulusta on muunneltu ja tai sovitettu, mikä on ollut tekijän lupaa edellyttävää toimintaa.

Lupaa teoksen muunteluun ei oltu Jussi Hakuliselta saatu. Hakulisella on ollut oikeudenhaltijana oikeus joko myöntää tai olla myöntämättä lupa.

Luvattoman muunnelman tekijänoikeudellinen käyttäminen on luvatonta ja tekijänoikeuslain säännösten vastaista. Keskeiset oikeudenhaltijan luvan vaativat taloudellisten oikeuksien käyttömuodot ovat teoksen saataville saattaminen ja kappaleenvalmistus.

Luvattoman teoksen käyttäjä tässä tilanteessa on yritys, joka hallinnoi televisio- ja radiokanavia, joilla luvaton muunnelma Joutsenlaulusta on Vain elämää -ohjelmassa ja sen mainonnassa lähetetty osana yrityksen liiketoimintaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus vahvisti tänään 10.12.2019 tulleessa tuomiossaan, että Sanoma Media Finland Oy on loukannut Jussi Hakulisen tekijänoikeutta saattamalla yleisön saataviin Vain elämää -ohjelmaa varten tehtyä muunnelmaa Joutsenlaulu-nimisestä teoksesta television, radion ja internetin välityksellä. Markkinaoikeus myös kieltää Sanoma Media Finland Oy:tä 50 000 euron sakon uhalla saattamasta yleisön saataviin Jussi Hakulisen tekijänoikeudella suojatusta Joutsenlaulu-nimisestä alkuperäisteoksesta tehtyä edellä mainittua muunnelmaa television, radion tai internetin välityksellä.

Markkinaoikeus myös velvoitti Sanoma Media Finland Oy:n korvaamaan Jussi Hakulisen oikeudenkäyntikulut sekä suorittamaan hyvityksenä 5000 euroa korkoineen.

Muunnelman esittämiseen on oltava tekijän lupa

”Tämä on merkittävä tuomio, joka tulee ohjaamaan teosten muuntelulupiin liittyviä käytäntöjä oikeaan suuntaan”, toteaa Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen.

Markkinaoikeus katsoi, että Joutsenlaulu-teoksesta tehtiin muunnelma, jonka yleisön saataviin saattamiseen olisi tullut olla teoksen tekijän lupa. Sanoma Media Finland Oy on loukannut Jussi Hakulisen tekijänoikeutta saattamalla yleisön saataville teoksesta muunnelman, johon sillä ei ollut lupaa.

Markkinaoikeus totesi myös, että sen, joka vetoaa sopimuksen perusteella saamaansa oikeuteen, on näytettävä toteen sopimuksen voimassaolo. ”Lupapyyntöihin vastaamatta jättäminen ei osoittanut, että Hakulinen olisi antanut suostumuksen muunnelman esittämiseen”, Aku Toivonen lisää.

Suomen Musiikintekijät tuki Jussi Hakulista oikeudenkäyntiprosessissa.

Tiedustelut
Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät
Puh. 050 559 0025