Johanna Venho Forum Artisin uusi pääsihteeri

Johanna Venho Forum Artisin uusi pääsihteeri

 

Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestön Forum Artis ry:n uudeksi pääsihteeriksi on valittu kirjailija, FM Johanna Venho. Venho on aloittanut tehtävässä 1.9.2013.
 
Forum Artis ry on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 16 valtakunnallista, ammatillista taiteilijajärjestöä. Yhdistys edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja, eri taiteenalojen välistä kanssakäymistä sekä taiteilijoiden toimintaedellytyksiin liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten etujen edistämistä.