Hallitus on perunut yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamisen

UUTINEN

Hallitus on perunut yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamisen

Hallitus on perunut 9.9.2021 käydyssä budjettineuvottelussaan yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamisen.

Leikkaus olisi vaikuttanut erityisesti musiikkialalle Musiikin edistämissäätiö MESin kautta jaettaviin tukiin ja olisi pienentänyt myös Teoston kautta musiikintekijöille jaettavia tilityksiä.

Taso pysyy siis 11 miljoonassa eurossa, ja työrauha on toistaiseksi annettu hyvitysmaksun uudistustyölle, aivan kuten oli suunniteltukin:
Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todettiin 2018 seuraavasti: ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan opetus‐ ja kulttuuriministeriö esittää vuosia 2020-2023 koskevan kehyspäätöksen valmistelussa, että määräraha säilyy 11 milj. eurossa, kunnes ratkaisu hyvitysjärjestelmän uudistamisesta on mahdollista tehdä.” (VaVM 28/2018 vp).

Suomen Musiikintekijät teki aktiivisesti vaikuttamistyötä leikkaamisen peruuttamisen eteen. Lue esim. tämä hallituksen puheenjohtajan Kaija Kärkisen kirjoitus aiheesta.  Vaikuttamistyötä tehtiin yhdessä myös mm. Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n kanssa.