Eurooppalainen musiikintekijäyhteisö peräänkuuluttaa työskentelypalkkiota musiikintekijöille

UUTINEN

Eurooppalainen musiikintekijäyhteisö peräänkuuluttaa työskentelypalkkiota musiikintekijöille

Euroopan musiikintekijäjärjestöjen kattojärjestö European Composers and Songwriters Alliance ECSAn tuoreessa Songwriters’ Fee & Master Point Guidelines -oppaassa kerrotaan, miten jo muutamissa Euroopan maissa käytössä oleva musiikintekemisen työskentelypalkkio toimii käytännössä ja miten se on otettu vastaan.

Eurooppalaisen musiikintekijäyhteisön aloittaman kampanjan tavoitteena on luoda musiikintekijöille ansaintamahdollisuus esimerkiksi tilanteissa, joissa työstetty biisi ei etenekään. Vastaavasti kompensaatio alkuperäiselle tekijälle on paikallaan, kun biisistä hyödynnetäänkin toisaalla vain tiettyä osaa, tai kun kappaletta pidetään ”holdissa” – joskus niin kauan, että biisin ajankohtainen momentum menetetään. Oppaassa esitellään myös ajatuksia, kuinka palkkion maksava taho voi vaihdella tilanteesta riippuen. Esimerkiksi työskentelypalkkion maksaminen biisin kirjoitusvaiheessa voisi perustua tilaajatahoon.

Musiikintekijöiden työskentelypalkkio edistäisi suomalaisen musiikin elinvoimaa

Työskentelypalkkiota on kokeiltu muun muassa Tanskassa ja Saksassa. Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen kokee, että työskentelypalkkiolla varmistettaisiin ennen kaikkea suomalaisen musiikin kilpailukykyä.

”Yhä hupenevissa tulonlähteissä musiikintekijät ovat entistä kapeammassa leivässä kiinni. On realistinen pelko, ettei musiikintekemistä koeta enää mielekkääksi uravaihtoehdoksi. Työskentelypalkkiomallilla voidaan varmistaa alalle järkeviä korvauskäytänteitä, jotka osaltaan tukisivat suomalaisen musiikin elinvoimaa, laadukkuutta ja kilpailukykyä. Tämä kannustaisi myös uusia tekijöitä hakeutumaan alalle mukaan”, Toivonen toteaa.

Työskentelypalkkio korjaa myös osaltaan alan vääristynyttä tulonjakoa, jossa levy-yhtiöiden saama tulonjako-osuus perustuu edelleen aikaan ennen striimauspalveluja. Ennen olikin perusteita huomioida fyysisten painotuotteiden kulut ja riskit levy-yhtiöiden osuuksissa – striimauspalveluiden aikakaudella tämä jakoperiaate ei enää päde. Työskentelypalkkio ei vielä täydellisesti korjaisi ajastaan jääneitä jako-osuuksien periaatteita, mutta toisi alan ansaintaperiaatteisiin kaivattua tasapainoa.

”Työskentelypalkkion periaatteet käyttöönsä ottaneet tanskalaiset levy-yhtiöt vaikuttavat tietojemme mukaan olevan kehitykseen tyytyväisiä. Työskentelypalkkiolla levy-yhtiöt voivat muun muassa sitouttaa musiikintekijän projekteihinsa. Parhaassa tapauksessa siis kaikki voittavat”, Toivonen sanoo

#paysongwriters
https://www.paysongwriters.com/


Lisätietoja