Epäonnistuneesta koronatukien jakamisesta ei voi syyttää tuen saajia

Epäonnistuneesta koronatukien jakamisesta ei voi syyttää tuen saajia

Suomen Musiikintekijät tukee Muusikkojen liiton vastinetta Helsingin Sanomien Kulttuurisivuilla 12.11.2022 ilmestyneeseen Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) johtaja Paula Tuovisen haastatteluun koskien Taiken jakamia koronatukia.

Suomen Musiikintekijät teki valtiontalouden tarkastusvirastolle kantelun Taiken menettelystä, kun se jakoi sille valtion talousarvion momentilta 29.80.01, covid-19-pandemian vaikutusten vähentämiseen osoitetusta määrärahasta, apurahoja ja avustuksia (ns. korona-apurahoja), jotka ovat olleet haettavana 30.11.2021 – 21.12.2021 välisenä aikana.

Suomen Musiikintekijät katsoo, että aiemmin talousarviopäätöstä noudattanut Taiteen edistämiskeskus rikkoi eduskunnan talousarviopäätöstä, kun se marraskuussa 2021 julisti aiemmasta poiketen haettavaksi korona-apurahoja, joiden myöntämisessä hakuilmoituksen mukaan fokus oli vain taiteellisissa saavutuksissa ja työskentelysuunnitelmassa. Tällä hakukierroksella hakijalta ei enää kysytty pandemian aiheuttamia menetyksiä, joita kysyttiin vielä aiemmilla kierroksilla.

Kun apurahat jakava Taiteen edistämiskeskus jätti kysymättä covid-19 -pandemian vaikutuksista hakijoille, apurahojen jakaminen sellaisille hakijoille, joiden toimintaan covid-19 -pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet, muodostui jo loogisesti mahdottomaksi. Suomen Musiikintekijät ry:n käsityksen mukaan kuvattu Taiteen edistämiskeskuksen menettely rikkoo eduskunnan talousarviopäätöstä.

Suomen Musiikintekijät ry katsoo, että 18 miljoonan euron käyttäminen tietoisesti vastoin eduskunnan talousarviopäätöstä, ei ole vain vähäinen erehdys, vaan heikentää olennaisesti taide- ja kulttuurialan luottamusta siihen, että valtion taiderahoituksesta vastaava virasto noudattaa eduskunnan talousarviopäätöstä. Suomen Musiikintekijät pitää menettelyä erityisen moitittava, koska Taiteen edistämiskeskuksen keskeisin viranomaistehtävä on jakaa apurahoina ja avustuksina sille eduskunnan talousarviopäätöksissä osoittamia määrärahoja niille määrättyihin taiteen ja kulttuurin edistämistavoitteisiin.

Muusikkojen liiton mielipidekirjoitus

Lue Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttisen mielipidekirjoitus (Helsingin Sanomat)

”Tukipäätökset taiteilijoille perustuivat Taiteen edistämiskeskuksen omaan ja itse määrittelemään harkintaan.”

”Kun julkisia tukia on haettavana, on tukiehdoissa selvästi kerrottava, kenellä on oikeus hakea. Jos hakuun liittyy tuloihin tai taloudelliseen asemaan liittyviä rajoituksia, ne täytyy selvästi ilmaista sekä huomioida hakulomakkeessa ja myöntämisprosessissa”, kirjoittaa Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Suomen Musiikintekijöiden mielipidekirjoitus

Suomen Musiikintekijöiden kannanotto aiheeseen. Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.11.2022.