Elvisin jäsen on tyytyväinen yhdistyksen toimintaan

Elvisin jäsen on tyytyväinen yhdistyksen toimintaan

 

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry toteutti kesällä 2013 jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää miten yhdistyksen toiminta palvelee musiikintekijäjäsentensä tarpeita. Lisäksi samalla pyrittiin muun muassa kartoittamaan jäsenistön maantieteellistä ja koulutuksellista jakautumaa. Kysely lähetettiin kaikille Elvisin jäsenille, ja vastauksia kerrytettiin 210 kappaletta. 
 
Tuloksista selviää, että Elvisin jäsen on tyytyväinen yhdistyksen palveluihin ja toimintaan sekä yhteyshenkilöiden ystävällisyyteen, asiantuntevuuteen ja aktiivisuuteen. Kyselyn mukaan Elvis on onnistunut erityisesti neuvontapalveluissaan ja toiminnan koetaan yleisesti kehittyneen positiiviseen suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana.
 
Elvisin toiminnassa koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi erityisesti tekijänoikeuden parantamisen. Tärkeää jäsenille on myös musiikintekijän taloudellisten ja ammatillisen etujen edistäminen sekä tekijyyden arvostuksen kohottaminen. 
Elvisin konkreettisista palveluista tärkeitä jäsenille ovat sopimus- ja lakineuvonta, tiedottaminen alan ajankohtaisista asioista sekä sopimuksien ja tariffien sopiminen. Elvisin toivottiin panostavan jatkossa erityisesti vaikuttamistyöhön ja sitä kautta tekijänoikeuden edistämiseen. 
Elvisin haasteiksi puolestaan koettiin yhdistyksen pienet resurssit, toiminnan painottuneisuuden pääkaupunkiseudulle sekä edunvalvonnan toimenpiteistä kertomisen. 
 
Jäsenten demografisen tiedon kartoittaminen puolestaan kertoo Elvisin jäsenten asuvan useimmiten Uudellamaalla. Naisia vastanneista oli 21 prosenttia, ja vastanneita oli eniten ikäryhmästä 51-60 vuotta. Kyselyn mukaan Elvisin jäsen on pääosin itseoppinut musiikilliset taitonsa, mutta hankkinut usein lisäksi myös muun alan koulutuksen. 85 prosenttia vastanneista ilmoittaa musiikillisen erikoisosaamisensa koostuvan pääosin säveltämisestä, ja jopa 70 prosenttia myös musiikin esittämisestä.  Elvisin jäsen työskentelee musiikkialalla pääosin freelancerina. 
 
 
Kyselyllä saatiin kerättyä arvokasta tietoa Elvisin toiminnan kehittämiseen. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille!
 
 
 
Lisätietoja: 
Viestintäpäällikkö Nina Lith
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
p. 041 517 8998