Elvisin ja Yleisradion ”Elvis-sopimus” päivitetty vastaamaan paremmin nykyisiä toimintatapoja

Elvisin ja Yleisradion ”Elvis-sopimus” päivitetty vastaamaan paremmin nykyisiä toimintatapoja

Yleisradio ja Elvis ry ovat päivittäneet  ns. Elvis-sopimuksen, joka koskee Ylen Elvisin jäseniltä tilaamia sävellys-, sovitus-, sanoitus- sekä muita vastaavia töitä sekä niiden maksuperusteita. Merkittävää on, että sanoituksen tariffi nostettiin säveltämisen kanssa samalle tasolle.

 
Päivityksessä keskityttiin sanamuotojen tarkistamiseen sekä tariffitaulukon yksinkertaistamiseen. Sopimukseen lisättiin puhtaaksikirjoituksen osalta suora viittaus Muusikkojen Liiton ja Ylen väliseen sopimukseen. Tariffitaulukko puolestaan sisältää nyt vain kaksi taulukkoa; yhden teemasävellyksille ja sanoituksille sekä toisen sovituksille. Näiden lisäksi sanoituksen tariffi nostettiin säveltämisen kanssa samalle tasolle ja sovitustariffitaulukko ulottuu nyt 28:lle stemmalle. 
 
Taulukoista on nyt jätetty käsite rytmiryhmä kokonaan pois, ja stemma määritellään tarkoittamaan sointumerkkejä, melodioita, sanoituksen merkitsemistä nuotteihin tai vaikka pelkän rytmiikan kirjoittamista. Tällaisen laskentatavan katsottiin olevan lähempänä nykyistä tapaa toimia.
 
Sopimuksen sisältö päivitettiin yhteistyössä Ylen kanssa Elvisin sovitustiimin avulla. Työssä mukana olivat Elvisin toimiston lisäksi Markku Johansson, Juha Tikka, Heikki Elo, Jari Puhakka, Jari Eskola sekä Veli-Matti Halkosalmi.