Ei valituslupaa Kolmas Nainen -yhtyeen ja Bark Boat -kustannusyhtiön välisessä riidassa

Ei valituslupaa Kolmas Nainen -yhtyeen ja Bark Boat -kustannusyhtiön välisessä riidassa

Musiikintekijöiden etujärjestö Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry kannustaa musiikintekijöitä reagoimaan välittömästi sopimussuhteessaan havaitsemiinsa epäkohtiin.

Korkein oikeus päätti perjantaina 24.4.2015 olla myöntämättä valituslupaa oikeusjutussa, jossa haettiin purkuoikeutta vuosina 1989-1993 tehtyihin kustannussopimuksiin Kolmas Nainen -yhtyeen kappaleista. Valituslupaa haettiin selkeyttämään kustantajan toimintavelvollisuuksia tämän saatua asianmukaisen reklamaation sopimusvelvoitteen loukkauksesta.

Valitusluvan epääminen jätti voimaan hovioikeuden päätöksen, jossa osa kustannussopimuksista jäi edelleen voimaan, eli kaikkien kustannussopimuksien osalta ei siis katsottu sopimuksen purkukynnyksen ylittyvän.

Hovioikeuden voimaan jäänyt tuomio on paikoittain epäselvä. Siinä ei esimerkiksi lainkaan yksilöidä ja perustella sitä, mitkä ovat ne olosuhteet, joihin hovioikeus viittaa, kun se arvioi purkuoikeutta sillä perusteella, ettei kustantaja korjaa menettelyään asianmukaiseksi saatuaan reklamaation sopimusrikkomuksesta.

”On siis edelleen epäselvää, miten vanhoja kustannussopimuksia ja niihin liittyviä yleisiä ehtoja tulee soveltaa eri tilanteissa, ” toteaa Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry toiminnanjohtaja Aku Toivonen. ”Selvää kuitenkin on, että epäkohtiin on syytä kiinnittää huomiota heti, kun sellaisen omassa sopimussuhteessaan havaitsee”, Toivonen korostaa.

Huomionarvoista Toivosen mukaan on myös se, että sekä käräjäoikeus että hovioikeus ovat antaneet purkuoikeuden kannalta merkitystä nimenomaan sille, onko kustantaja toteuttanut nuotinjulkaisuvelvoitteensa vai ei.

”Hovioikeus toteaa, että Bark Boatilla on ollut kustannussopimusten perusteella velvollisuus julkaista nuotit. Tämä on tärkeä linjaus, sillä Suomessa on todennäköisesti edelleen kustannussopimusten alaista materiaalia, josta nuottia ei ole koskaan julkaistu, vaikka tämä velvoite on selkeästi kustantajalle kustannussopimuksessa asetettu.”

”Kannustammekin siis kaikkia musiikintekijöitä lukemaan huolella sopimuksen ennen allekirjoittamista sekä seuraamaan sopimuksen toteutumista. Elvis ry tarjoaa jäsenilleen myös maksutonta juristin sopimusneuvontaa, mitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää,” Toivonen kertoo.

Hovioikeuden tuomio otti kantaa myös tekijöille maksettavan rojaltin laskentaan ja erityisesti ns. recouppaukseen suorittamiseen. Recouppaus tarkoittaa tarkoittaa sitä, että kustannusyhtiö kuittaa maksamiaan kuluja (esim. ennakot) tekijärojalteista. Hovioikeuden tuomiosta ilmenevä linja on, että teosten ennakkoja voidaan recoupata vain ko. teoksen tuomista tuloista, tai jos kustannussopimuksen kohteena on useita teoksia, niin näiden tuomista tuloista. Vastaavasti recouppausta ei ole lupa tehdä kaikesta eri kustannussopimusten alaisesta aineistosta ja niiden tuloista yhtenä kokonaisuutena.

Elvis ry antoi oikeusapua Kolmas Nainen -yhtyeelle.

 

Lisätietoja

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Puh.  050 559 0025