Digitaalisuus, työ ja kulttuuri Teoston teemat tulevalle hallituskaudelle

Digitaalisuus, työ ja kulttuuri Teoston teemat tulevalle hallituskaudelle

Yli 28 000:a suomalaista musiikintekijää ja kustantajaa edustava Teosto julkaisi keskiviikkona syysseminaarissaan hallitusohjelmatavoitteensa. Tulevalla hallitusohjelmakaudella 2015-2019 on luovan alan kannalta kolme teemaa ylitse muiden: digitaalisuus, työ ja kulttuuri.

”Keväällä 2014 hyväksytty kollektiivihallinnon direktiivi tiivistää suomalaisen musiikkialan suhdetta eurooppalaisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Uuden kotimaisen lainsäädännön tulee vahvistaa suomalaisten tekijöiden ja kustantajien kilpailukykyä. Nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa järjestöt ovat entistä tarpeellisempia laajojen oikeuspakettien kokoajina ”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.
 
”Jotta Suomessa työskentelisi tulevaisuudessakin ammattimaisia, kulttuuria uudistavia musiikin tekijöitä täytyy rakenteiden – niin sosiaaliturvan kuin verotuksenkin – olla kunnossa. Meillä ei ole varaa omilla toimillamme vaikeuttaa näin merkittävän ammattiryhmän menestymistä ja ajaa heitä yrityksineen naapurimaittemme houkuttelevampiin toimintaympäristöihin”, sanoo Teoston hallituksen puheenjohtaja Kim Kuusi.
 
Teoston mukaan verotusta olisi uudistettava siten, että tekijä voi ohjata tekijänoikeuskorvaukset määräysvallassaan olevalle yhtiölle. Sosiaaliturvalainsäädäntöä on puolestaan muutettava niin, että luovien tekijöiden työtulon erityisluonne huomioidaan esimerkiksi työeläketurvaa järjestettäessä.
 
Suomalaisen työn muutoksesta Teoston seminaarissa puhunut johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä uskoo, että luova ala ja kulttuurityö tulevat olemaan työn muutoksessa voittajia.
 
”Luovan työn alat ovat edelläkävijöitä työn murroksessa. Sellaisten piirteiden merkitys, jotka ovat tyypillisiä jo tänä päivänä luovien alojen yksilöille ja yrityksille, tulevat yleistymään tulevaisuudessa myös muilla aloilla ja niiden työtehtävissä. Uskon, että tätä kautta luovien alojen painoarvo koko kansantaloudessa tulee jatkossa kasvamaan.”
 
Digitaalisia kanavia työssään ennakkoluulottomasti hyödyntävän Phantom -yhtyeen Hanna Toivonen uskoo, että digitaalisuus tarjoaa musiikintekijöille uusia mahdollisuuksia.
 
”Luova työ on maailman muutospaineissa entistä tärkeämpää ja vapaampaa. Kulttuuripääoma on pitkäkestoista ja sen huomioarvolla voi olla merkittäviä sosiaalipoliittisia sekä taloudellisia vaikutuksia. Digitaalinen maailma on antanut vapautta luoda uutta kulttuuria, mediaa ja musiikkialaa, jonka keskiössä onkin rajaton maailma, luova tekijä sekä hänen tarinansa.”
 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen nostaakin suomalaiset kulttuurin tekijät keskiöön.
 
”Luovuus on ollut avain yksilön ja kansakunnan taloudelliseen menestykseen sekä henkiseen hyvinvointiin. Suomi tarvitsee menestyäkseen kulttuurin tekijöitä ja uudistajia”, toteaa Timonen.
 
 
Lue lisää Teoston hallitusohjelmateemoista: www.teosto.fi/hallitusohjelmatavoitteet-2015-2019