CreMA-tukea jaettiin toisen kerran

CreMA-tukea jaettiin toisen kerran

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakoi elokuussa CreMA-tukea 20 hankkeelle. Tuki on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Toista kertaa jaettua määrärahaa myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta. 

 
CreMA-hanke toteutettiin yhteistyössä 13 ELY-keskuksen kanssa. Tukea pystyivät hakemaan mukana olevien ELY-keskusten alueilla toimivat luovan alan yritykset pilottihankkeeseen. Hankkeissa tuli olla mukana yhteistyökumppanina vähintään yksi perinteisten teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Edellytyksenä oli, että hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä. 
 
Toukokuussa päättyneessä haussa tukea tavoiteltiin 75 hakemuksella. Hakemuksia tuli 12 ELY-keskuksen alueelta. CreMA-tukea myönnettiin 20 hankkeelle yhteensä 285 025 euroa.
 
Hankkeita arvioitaessa painotettiin erityisesti niiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta, taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoimintapotentiaalia. Tuettavilla hankkeilla oli myös oltava merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Tuotantoneuvoja Milla Moilasen mukaan tukea ei myönnetty, jos hanke oli yrityksen perustoimintaa, yhteistyökumppani oli myös luovalta alalta tai hankkeella ei katsottu olevan liiketoimintapotentiaalia. ”Päätökset tuettavista hankkeista tehtiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, ja päätöksissä haettiin aitoja yhteistyöhankkeita muiden kuin luovien alojen kanssa”, tuotantoneuvoja Milla Moilanen korostaa.
 
CreMA-tuki on osa CreaDemo-määrärahaa, jota AVEK on ensimmäisen kerran jakanut luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin keväällä 2012.
 
Tukea saaneet hankkeet on listattuna AVEKin sivuilla, www.kopiosto.fi/avek.
 
Lisätietoja antavat:
Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen(a)avek.kopiosto.fi, puhelinaika maanantaisin klo 13 – 15, puh. 040 900 9199 (hakijoiden yhteydenotot meilitse soittopyyntönä)