Creative Business Finland on tärkeä mahdollistaja luovien alojen kasvulle

Creative Business Finland on tärkeä mahdollistaja luovien alojen kasvulle

Työ- ja elinkeinoministeriössä työn alla oleva Creative Business Finland -palvelukokonaisuus on tärkeä väline luovan alan elinvoimaisuuden kasvattamiseen. 

Suomen Musiikintekijät on samaa mieltä Lyhty – Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien kanssa: Creative Business Finland voi toimia luovien alojen kasvun mahdollistajana, mikäli se toteutetaan laaja-alaisena yhteistyömallina, jossa alueellisiin keskuksiin houkutellaan ja rakennetaan tietoisesti palveluita, tukea ja verkostoja luovan alan yritystoiminnalle.

Lue alta koko Lyhtyn kirjoitus.

Lyhty visioi: Millainen olisi Creative Business Finland?

Nykyisen hallituksen tavoitteena on lisätä luovien alojen työpaikkoja ja osuutta bruttokansantuotteesta. Jo ennen vaaleja Lyhdyn tavoitteena ollut Creative Business Finland-instrumentin perustaminen kirjattiin myös hallitusohjelmaan. Mutta millainen kokonaisuus palvelee luovan alan elinvoimaisuutta parhaiten?

Luovien alojen osuus Suomen BKT:sta on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperi- teollisuuden tai ravintola- ja majoitustoiminnan. Ala on kasvanut myös vastoin kaikkia ennakkoluuloja myös työllisyydessä: kulttuurialat työllistävät jo nyt enemmän suomalaisia kuin metsäteollisuus ja kemianteollisuus yhteensä.

Suomella on vielä paljon saatavaa paitsi luovien alojen kotimaisen osuuden kasvussa myös luovien tavaroiden ja palvelujen viennissä. Esimerkiksi luovan alan eurooppalaisessa huippumaassa Iso-Britannissa luovan alan osuus palveluviennistä on jopa 84 %. Suomen vastaava luku on vielä vaatimattomat 9,5 % (2018).*

Kasvu ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan luovan alan ekosysteemiin on investoitava sekä inhimillistä että rahallista pääomaa. Nyt TEM:ssä työn alla oleva Creative Business Finland -palvelukokonaisuus on kasvun kiihdyttäjänä erinomainen työkalu – kunhan se rakennetaan riittävän kokonaisvaltaiseksi ekosysteemipalveluksi. Pelkkä Business Finlandin vientituki-instrumentti olisi monimuotoiselle luovalle alalle liian kapea, vaikka toki itsessään tuiki tarpeellinen.

Parhaimmillaan Creative Business Finland olisi yhdistelmä paikallista ja kansallista luovan alan yritystoimintaa, alalle erityissuunnattuja vientitukia, ELY-keskusten että yrittäjäjärjestöjen toimintamalleja, eri toimialat ylittäviä yrityskeskuksia, monimuotoista korkeakouluyhteistyötä sekä saumatonta yhteistyötä maakuntien taidelaitosten ja median kanssa (ks. kuva).

Lyhty peräänkuuluttaa nyt Creative Business Finlandista laaja-alaista yhteistyömallia, jossa alueellisiin keskuksiin houkutellaan ja rakennetaan tietoisesti palveluita, tukea ja verkostoja luovan alan yritystoiminnalle. Luova ala kukoistaa ja ruokkii koko kansantaloutta, kun siihen investoidaan ja se tuodaan yhteen luontevasti muiden alan kasvuyritysten kanssa.

*Lyhdyn selvitys, Tilastokeskus, Anssi Heinonen 2019
Ilmo Laevuo
Lyhtyn puheenjohtaja