AVEKilta 300 000 euroa CreMA-tukea luovien alojen yritysten monialaiseen tuotekehitykseen

AVEKilta 300 000 euroa CreMA-tukea luovien alojen yritysten monialaiseen tuotekehitykseen

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK myönsi CreMA-tukea 19 hankkeelle yhteensä 314 914 euroa. Tukea myönnettiin muun muassa yksilöllisten silmälasien valmistamiseen erikoistekniikoilla, räätälöitävälle venekonseptille sekä logoista ja muista brändipinnoista käynnistyvälle virtuaaliselle käyttöliittymälle yrityksen palveluihin. Tuki jakautui ympäri Suomea: tuettuja hankkeita oli yhtä lailla Uudellamaalla ja Lapissa, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Syyskuun lopussa päättyneessä haussa hakemuksia tuli 68.

 
CreMA-tuen tarkoituksena on lisätä luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tuen myötä luovilla aloilla olevaa osaamista siirretään muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja muilla aloilla olevaa erikoisosaamista välitetään luoville aloille. CreMA-haut toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.
 
”Tähän kolmanteen CreMA-hakuun saapui paljon hyvin valmisteltuja hankkeita”, kertoo AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen. ”Päätöksenteossa hyvän sisällön lisäksi painottuivat uudentyyppiset, tuoreet yrityskumppanuudet. Hanke jouduttiin hylkäämään, jos myös yhteistyökumppani oli luovalta alalta tai yrityksen jo olemassa oleva alihankkija.” Tukipäätökset teki raati, johon Moilasen lisäksi kuului ELY-keskusten edustajia. Puheenjohtajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju.
 
CreMa-tukea saattoivat hakea eri ELY-keskusten alueilla toimivat luovan alan yritykset pilottihankkeeseen. Hankkeissa tuli olla mukana yhteistyökumppanina vähintään yksi perinteisten teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Edellytyksenä oli, että hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä. 
 
CreMA-tukea myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta CreaDemo-määrärahasta, joka on tarkoitettu luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin.