AVEK myönsi 426 000 euroa DigiDemo-tukea

AVEK myönsi 426 000 euroa DigiDemo-tukea

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK on myöntänyt yhteensä 426 000 euroa kulttuuristen sisältöjen kehittämiseen digitaalisiin päätelaitteisiin. Syksyn haussa tukea sai 52 hanketta.

 
DigiDemo-tukea myönnetään konseptisuunnitteluun, demo- tai tuotekehitys-hankkeisiin ja tv-ohjelmapilotteihin. Syksyn haussa tukea tavoiteltiin 207 hakemuksella. Tällä kertaa konseptisuunnittelun tukea myönnettiin 37 hankkeelle yhteensä 178 000 euroa ja demo- ja pilottihankkeiden tukea 15 hankkeelle 248 000 euroa.
 
Hakemusten määrä on tänä vuonna ollut kasvussa. ”Huomioitavaa on, että kyseessä on demotuki, joten hankkeella on oltava aito demotarve. Jos vastaavia tuotteita on jo markkinoilla paljon, on tuen tarpeen oltava hyvin perusteltu”, kertoo AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen.
 
”Demo- ja pilottituki on tarkoitettu sisällöntuotannon yrityksille, joten puhtaasti opinnäytetöiksi jäävät hankkeet eivät vielä ole tukikelpoisia. Tällä kertaa haussa mukana oli myös jonkin verran perinteisiä käsikirjoitushakemuksia, jotka eivät kuulu tuen piiriin. Tv-ohjelmapilottihakemuksia jätettiin tässä haussa vain vähän.”
 
Tuen jakamisesta päätti asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä ovatkonsultti Markus Leikola, johtaja Kati Uusi-Rauva, digitaalisen median asiantuntija Marja Heinonen ja Aalto-yliopiston Media Factoryn johtaja Philip Dean.
 
DigiDemo-tuen tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. DigiDemo perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamaan vuotuiseen määrärahaan. Vuonna 2014 määrärahan suuruus on 880 000 euroa. Vuoden ensimmäisessä maaliskuussa päättyneessä jaossa tukea jaettiin 330 000 euroa.
 
DigiDemon seuraava hakuaika päättyy maaliskuussa 2015. Hakemukset tehdään AVEKin sähköisessä järjestelmässä. Hakukriteereihin voi tutustua AVEKin internetsivuilla, www.kopiosto.fi/avek/digidemo.
 
Tukipäätökset voi käydä katsomassa AVEKin sivuilla, www.kopiosto.fi/avek/ajankohtaista
 
 
Lisätietoja antavat:
 
Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen@avek.kopiosto.fi, 040 900 9199 (hakijoiden yhteydenotot meilitse soittopyyntönä)
 
Pääsihteeri Juha Samola, juha.samola@avek.kopiosto.fi, 09 4315 2351
 
Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään muun muassa dvd-levyistä ja digitaalisista videotallentimista. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.