Av-alueen itsehallinnointia uudistettu

Av-alueen itsehallinnointia uudistettu

Tallennusoikeuksien itsehallinnointia av-tuotannoissa on uudistettu. Uudistuksen myötä musiikintekijät ja -kustantajat voivat huolehtia oman musiikkinsa tallennusoikeuksien hallinnoinnista aiempaa laajemmin. Samalla tuotantomusiikin itsehallinnointi on laajennettu koskemaan tilausmusiikkia.

Laajentunut itsehallinnointi koskee musiikin käyttöä pitkissä elokuvissa, mainoksissa, kaupallisissa lyhytelokuvissa ja kaupallisissa dokumenteissa.  Uudistuksella ei ole vaikutusta esityskorvauksiin vaan Teosto laskuttaa ja tilittää esityskorvaukset av-tuotannoista jatkossakin.

Av-tuotantojen musiikin itsehallinnointi tuotantokohtaista

Uusi itsehallinnointimalli perustuu tuotantokohtaisuuteen. Käytännössä tekijän mahdollisuus hallinnoida itse musiikin tallennusoikeuksia määrittyy sen mukaan, millaisessa tuotannossa musiikkia käytetään.

Tekijän ei enää tarvitse erikseen ilmoittaa teosta av-itsehallinnointiin vaan jos hän haluaa sopia teoksensa käytöstä pitkässä elokuvassa, mainoksessa, kaupallisessa lyhytelokuvassa tai kaupallisessa dokumentissa, hän voi tehdä sen aina.

Av-tuotannot ja niiden itsehallinnointi on jaettu seuraavasti:

Tuotannot, joiden musiikinkäytön NCB hinnoittelee ja lisensoi Tuotannot, joiden musiikinkäytöstä musiikintekijän tai -kustantajan tulee sopia itse**
tv-tuotannot, lyhytelokuvat, ei-kaupalliset dokumentit, oppilastyöt

mainokset, pitkät elokuvat, kaupalliset* lyhytelokuvat ja kaupalliset* dokumentit

*Kaupallinen = elokuvateatterilevitys

Lisäksi tekijän tai kustantajan on mahdollista sopia joissain tilanteissa itse musiikin käytöstä tv-draamassa, nk. docusoapeissa ja trailereissa. Lisätietoja antaa tarvittaessa Ulla Herpman NCB:stä (puh. 09 6810 1256, av.fi@ncb.dk).

Jos tekijä tai kustantaja sopii itse teoksensa käytöstä esim. elokuvan tuotantoyhtiön kanssa, hänen ei tarvitse enää ilmoittaa asiasta erikseen Teostoon tai NCB:lle. On kuitenkin tärkeää tehdä kaikista teoksista teosilmoitus, jotta Teosto voi laskuttaa ja maksaa esityskorvaukset, kun teosta käytetään.

Voinko edelleen saada palvelua, jos teen musiikkia itsehallinnoinnin piirissä oleviin av-tuotantoihin?

Suurin osa av-tuotannoista kuuluu edelleen NCB:n hinnoiteltavaksi ja lisensoitavaksi.

** Lisäksi NCB tarjoaa jatkossakin palvelua niille musiikintekijöille, jotka eivät halua itse sopia musiikkinsa käytöstä itsehallinnoinnin piiriin kuuluvissa tuotannoissa. Tällöin NCB neuvottelee ehdot ja hinnan musiikin käytölle sekä laskuttaa musiikin tallennuskorvaukset. Palvelu edellyttää, että olet yhteydessä NCB:n Ulla Herpmaniin (puh. 09 6810 1256, av.fi@ncb.dk).

NCB:n provisio palvelusta on 20 prosenttia. Provisio vähennetään tilityksen yhteydessä, eikä siitä lähetetä erillistä laskua.  

Mitä uudistus käytännössä tarkoittaa?

Uudistus tarkoittaa musiikintekijälle aiempaa suurempaa valinnanvaraa ja mahdollisuutta päättää itse, millä ehdoilla ja hinnoilla hänen musiikkiaan käytetään av-tuotannoissa.

Uudistuksella ei ole vaikutusta esityskorvauksiin vaan Teosto laskuttaa ja tilittää jatkossakin esityskorvaukset myös niistä tuotannoista, joiden tallennuskorvauksia hallinnoit itse. Muistathan, että voimme tilittää esityskorvauksia ainoastaan teoksille, joista on tehty teosilmoitus.

Tilausmusiikki mukaan tuotantomusiikin itsehallinnointiin

Av-alueen itsehallinnoinnin laajentamisen yhteydessä on huomioitu runsaasti tuotantomusiikkia tekevien musiikintekijöiden toive ja laajennettu tuotantomusiikin itsehallinnointi koskemaan tilausmusiikkia.

Tuotantomusiikin itsehallinnointia ei ole muilta osin muutettu, eli tuotantomusiikin itsehallinnointi on jatkossakin teoskohtaista ja siitä täytyy aina ilmoittaa Teostolle erillisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen verkkopalvelusta.

Lisätietoa musiikin itsehallinnoinnista