Audiovisual Finland ry lopettaa toimintansa 31.12.2017 ja sen toiminnot jatkuvat uudessa tuottajayhdistyksessä

Audiovisual Finland ry lopettaa toimintansa 31.12.2017 ja sen toiminnot jatkuvat uudessa tuottajayhdistyksessä

Elokuva- ja TV-alan vientiorganisaatio Audiovisual Finland lopettaa toimintansa 31.12.2017. AV-alan kansainvälistymistä edistävien toimintojen ja palvelujen tuottamisesta vastaa tulevaisuudessa uusi, keväällä 2018 perustettava tuottajien yhdistys.

Audiovisual Finlandin tehtävänä on ollut edistää suomalaisen elokuva- ja TV-alan kansainvälistymistä ja kasvua sekä tehdä suomalaista audiovisuaalista tuotantoa tunnetuksi kansainvälisillä markkinoilla.

Kymmenen toimintavuotensa aikana järjestö on tuottanut lukuisia vienninedistämistapahtumia Suomessa ja maailmalla, kouluttanut suomalaisia AV-alan ammattilaisia sekä rakentanut yhteyksiä kansainvälisiin alan yrityksiin sekä toimialavaikuttajiin eri maissa.

Lisäksi Audiovisual Finland toimi koko toimialan veturina pitkäjänteisessä vaikuttamistyössä, jonka tuloksena Suomeen syntyi vuoden 2017 alussa kansainvälisesti kilpailukykyinen AV-alan tuotantokannustinjärjestelmä.

Päätehtäviensä ohessa järjestö on jakanut vuosittain Hulda-vientipalkintoa, joka annetaan kotimaiselle audiovisuaaliselle tuotannolle, henkilölle, yritykselle tai työryhmälle, joka on osoittanut innovatiivisuutta ja tehnyt selkeän kansainvälisen läpimurron alallaan.

”Kiitän koko Audiovisual Finlandin hallituksen puolesta organisaation arjen pyörittämisestä vuosien varrella vastanneita toiminnanjohtajia, vienninedistämistyöhön sitoutunutta henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita merkittävien tulosten saavuttamisesta. Tulevaisuudessa tämä arvokas työ tulee jatkumaan osana uutta organisaatiota, johon eri av-alan toimijoita yhdistetään ja saamme aiempaa suurempia muskeleita suomalaisen AV-osaamisen ja -tuotannon vientiin”, kiittää hallituksen puheenjohtaja Valtteri Niiranen.

Vuosina 2007-2015 organisaatio tunnettiin nimellä FAVEX (Finnish Film & Audiovisual Export) ennen nimen vaihtamista Audiovisual Finlandiksi vuonna 2016.

Uudesta, perusteilla olevasta tuottajien yhdistyksestä ja sen palveluista tiedotetaan tarkemmin kevään 2018 aikana.