Turun tuomiokirkon Pääsiäishymni 2022

Turun tuomiokirkon Pääsiäishymni 2022

Sävellyskilpailu - SÄVELLÄ VIRRELLE UUSI JUHLAPUKU

Etsimme uutta sävelasua virren 90 tekstin pohjalta.

Miten pääsiäisriemu soi säveltämässäsi teoksessa? Onko ajatuksissasi perinteinen virsi, riemukas irrottelu, melismaattinen juhlaveisu, korkeuksiin kohoava riemulaulu vai menevä gospellaulu, vuorotteleva kansanhymni vai jotain muuta?

Säveltäjän mielikuvitus on vapaa erilaisille sävelmäehdotuksille, sellaisillekin, joita kilpailun julistaja ei osaa edes aavistaa.

Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa vuosisataista perinnettä ja katsoo luottavasti ja avoimin mielin uuteen. Etsimme uutta sävelasua pääsiäistekstille “Kristus nousi kuolleista”. Tarkoitus on löytää uusi ja innoittava jumalanpalveluslaulu, joka kuvastaa pääsiäisen juhlavaa riemua vanhoin sanoin mutta uusin sävelin.

Kilpailun säännöt

Kilpailuteos

Haemme teosta

–    yksiääniselle kuorolle ja/tai seurakunnalle. Kuoro voi jakaantua, mutta lauluosuuden moniäänisyys ei ole sallittu. Lisäksi esityskokoonpanossa voi olla urku- tai piano-osuus yhdelle soittajalle.

  • joka soveltuu yhteislauluksi tai sisältää vähintään yhden seurakunnan laulaman osuuden.
  • tekstinä on oltava ”Kristus nousi kuolleista / kuolemalla kuoleman voitti. Ja haudoissa oleville elämän antoi.” Tämän tekstin lisäksi on mahdollista käyttää myös muuta tekstiä. Säveltäjä vastaa tällöin siitä, että hänellä on tekstin täysi käyttöoikeus, ja säveltäjä vastaa ja vakuuttaa, että tekstin käyttäminen ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

–     joka sopii toteutettavaksi jumalanpalveluksessa virren tai virsisovituksen asemesta. Sävellyksen kestoa ei muutoin ole rajattu. Säveltäjän on merkittävä teoksen kesto partituuriin.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Turun tuomiokirkkoseurakunta

Osallistumisoikeus

Jokaisella vakinaisesti Suomessa asuvalla henkilöllä on osallistumisoikeus kilpailuun ilman ikärajaa.

Sama säveltäjä voi osallistua kilpailuun usealla teoksella, mutta kukin teos on lähetettävä erillisenä lähetyksenä ja kukin varustettava omalla nimimerkillä.

Sävellyksen on oltava aiemmin julkaisematon ja aiemmin esittämätön. Teosta ei saa esittää ennen pääsiäistä 2022.

Alaikäisen säveltäjän puolesta osallistumisen vahvistaa allekirjoituksellaan tämän huoltaja.

Kilpailuteoksen toimittaminen

Sävellys toimitetaan postitse osoitteeseen Turun tuomiokirkkoseurakunta/ Sävellyskilpailu, PL 922, 20101  TURKU 1.2.2022 mennessä (postileiman päiväys). Myöhästyneitä teoksia ei huomioida.  Partituureja ei palauteta tekijöille kilpailun jälkeen.

Selkeästi käsin tai koneella kirjoitettu nimimerkillä varustettu sävellys laitetaan kuoreen, johon sisällytetään myös toinen, suljettu kuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, syntymäaika ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.). Yhteystiedoissa tulee olla mukana allekirjoitus, jolla osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä. Alaikäisen osallistujan sitoumuksen allekirjoittaa myös huoltaja.

Epäselvästi kirjoitettuja partituureja ei huomioida.  Teokset arvioidaan ilman tekijätietoja. Mikäli teoksen esittäjä harkitsee tarvitsevansa kantaesitystä varten puhtaaksikirjoitettua esitysmateriaalia kilpailupartituurin lisäksi tai sijasta, säveltäjä sitoutuu toimittamaan sen ilman eri korvausta.

Tuomaristo

Tuomariston muodostavat aakkosjärjestyksessä urkuri Markku Hietaharju, säveltäjä Osmo Honkanen, kappalainen Mika Mäntyranta, kanttori Jukka Pietilä, kanttori Anu Åberg (pj).

Palkinnot 

Kaikki teokset kilpailevat samassa sarjassa.

  1. palkinto 2000 euroa
  2. palkinto 1000 euroa
  3. palkinto 500 euroa

Lisäksi tuomaristo myöntää 300 euron tunnustuspalkinnon vuoden 2004 jälkeen syntyneelle lapselle tai nuorelle.

Tuomaristo voi halutessaan jakaa palkinnot toisin.

Kilpailun järjestäjä tulee anomaan palkinnoille verovapautta.

Kilpailun aikataulu

Palkinnon saajat julkistetaan 15.3.2022. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Palkinnon saajat kutsutaan 1. pääsiäispäivän messuun Turun tuomiokirkkoon 17.4.2022 klo 10. Palkinnonsaajien matkakulut korvataan.

Voittajateos esitetään Turun tuomiokirkon jumalanpalveluksessa pääsiäisenä 2022 ja sen esittää Turun tuomiokirkon oma kuoro.

Esitys- julkaisu- ja tekijänoikeudet

Turun tuomiokirkkoseurakunta varaa itselleen oikeuden kantaesittää kaikki palkitut teokset vuoden 2022 aikana. Kilpailun järjestäjällä on oikeus radioida, äänittää, kuvanauhoittaa, televisoida, filmata ja valokuvata sekä tehdä niistä ääni- ja kuvatallenteita. Tekijänoikeudet jäävät säveltäjille.

Palkitsematta jääneiden säveltäjien nimiä ei julkaista.

Tuomaristo saa säveltäjien nimet tietoonsa, kun voittajateokset on valittu.

Kilpailun suojelija 

Kilpailun suojelija on Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma.

Muuta

Kilpailussa käytettävä kieli on suomi.

Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa, tuomaristo ei perustele päätöstään eikä anna kilpailijoille palautetta.