Tampereen kaupunki - Ammattitaiteilijoiden stipendit

Tampereen kaupunki – Ammattitaiteilijoiden stipendit

Stipendin myöntämisperusteet

Ammattitaiteilijoiden stipendejä voivat hakea ammattitaiteilijoina työskentelevät, Tampereella kirjoilla olevat yksityishenkilöt.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää paikallisella / alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle. Työskentelyn taiteen parissa ei edellytetä olevan päätoimista, stipendeillä ei kuitenkaan tueta harrastustoiminnaksi katsottavaa toimintaa. Ammattitaiteilijoiden stipendi on muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana. Myönnetyt stipendit ovat olleet keskimäärin 1.000 – 3.000 euron suuruisia.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan suunnata työskentelyyn, näyttelykustannuksiin tai jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, täydentävää koulutusta, ei kuitenkaan tutkintoon johtavaa koulutusta.

Ammattitaiteilijoiden stipendiä ei myönnetä ryhmille tai yhteisöille, eikä hakijoille, joille Tampereen kaupunki on myöntänyt ammattitaiteililijoiden stipendin kahden (2) edeltävän vuoden aikana. Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää vain hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Viime vuosien talouden tasapainottamisen takia stipendeihin varattua aiempaa pienempää kokonaissummaa ei voida palauttaa vuoden 2013 tasolle. Tästä syystä stipendien haku kohdennetaan rajatulle joukolle ja jatkossa stipendejä jaetaan vuorovuosina seuraavasti:

– parittomina vuosina stipendien hakumahdollisuus on kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) alalla toimiville taiteilijoilla.

– parillisina vuosina stipendien hakumahdollisuus on visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin alalla toimivilla taiteilijoilla.

Hakeminen

Stipendiä haetaan E-lomakkeella. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on saapunut sähköiseen tietokantaan (E-lomakkeelle) viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 mennessä. Myös mahdolliset liitteet liitetään E-lomakkeelle tai toimitetaan paperisena kaupungin kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Erillisiä liitteitä ei edellytetä, mikäli vastaavat tiedot on kirjattu lomakkeelle.

Huom! Liitteitä ei voida palauttaa. Myöhässä saapunut hakemus jätetään tutkimatta.

Nämä tiedot tulee joko kirjata E-lomakkeelle tai toimittaa liitteenä (PDF-muodossa):

  • stipendin käyttösuunnitelma
  • kustannusarvio
  • aikataulu
  • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta

Liitteiden toimitusosoite

Huom! Paperiliitteitä toimitetaan vain, mikäli vastaavia sisältöjä ei voida toimittaa E-lomakkeella. Liitteitä ei voida palauttaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
Aleksis Kiven katu 14 – 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 8.30 – 15.45

Päätöksenteko

Vuoden 2018 stipendien osalta päätökset tehdään 26.4.2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijoille.

Myönnetyt stipendit julkaistaan myöhemmin keväällä stipendienjakotilaisuudessa. Aiempien vuosien päätökset löytyvät sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan pöytäkirjoista.

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/avustukset/apurahat/stipendit.html#
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
sähköposti sive@tampere.fi
puhelin 040 848 0947