Taike: alueiden kohdeapurahat

Taike: alueiden kohdeapurahat

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja arvostelijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika: 15.02.2018 – 15.03.2018. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00

www.taike.fi