Suomen Kulttuurirahasto - maakuntarahasto

Suomen Kulttuurirahasto – maakuntarahasto

Maakuntarahastojen tarkoituksena on maakunnan kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Rahastot tukevat ja edistävät tiede-, taide- ja muuta kulttuurityötä jakamalla vuosittain apurahoja ja palkintoja. Kaikilla maakuntarahastoilla on oma apurahojen hakuaikansa. Katso tarkemmin rahaston sivuilta