Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond

Projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Projektin peruslähtökohtana tulee olla pohjoismainen painoarvo ja yhteistyö.

Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Hakuajat 2018
1. helmikuuta klo 23.59 Tanskan aikaa (UTC + 1)
2. toukokuuta klo 23.59 Tanskan aikaa
1. lokakuuta klo 23.59 Tanskan aikaa
Vastaus tulee 7 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit ja hakuohje: https://www.nordiskkulturfond.org/fi/projektituki-info/