Musiikintekijät -logo

Music Finland Teosvientituki

Music Finland Teosvientituki

Teosvientituki

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
Työpajan, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut
Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen
Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
Teosvientitukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosvientituen myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Tuen hakeminen

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Tukea voi hakea joko yksityishenkilönä tai organisaationa. Hakukierroksia on vuosittain neljä. Vuoden 2018 rahoituskierroksen (hankkeet aikavälillä 1.1.2018-31.5.2019) hakuajat umpeutuvat:

15.4.2018
15.8.2018
15.10.2018
15.1.2019

Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella useaan teosvientihankkeeseen, kuten useampaan saman kirjoittajan co-write-matkaan. Mikäli esimerkiksi samalla matkalla on mukana useita hakijaorganisaation edustamia musiikintekijöitä, kannattaa tukea hakea kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen.

Kriteerit tuen myöntämiselle

Toimenpiteiden tulee tähdätä yhteistyökumppanuuteen
Toimenpiteiden tulee olla osa kansainvälistymisstrategiaa
Hakijan on oltava suomalainen yritys tai suomen kansalainen
Tuen kohdetta edustaa ammattimainen tiimi, jolla on edellytyksiä edistää artistin tai tekijän uraa
Edustavan tahon on pystyttävä tekemään hankkeen edellyttämiä investointeja
Teosvientihankkeen tulee olla ammattimaisesti toteutettu ja merkittävä musiikintekijän ja mahd. taustaorganisaation kansainvälistymisen kannalta.
Hanke toteutuu 1.1.2018–31.5.2019 välisenä aikana.
Tukea hakevan musiikintekijän tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.
Tuensaaja sitoutuu ohjeistetulla tavalla raportoimaan hankkeen toteutumisesta ja tuloksista sekä toimittamaan vaaditut aineistot (kuten kuitit, maksutositteet ja raportin) Music Finlandille.

Hankkeen arviointikriteerit

Hankkeen merkitys tekijän kansainvälisen uran kannalta
Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
Hankkeen sekä tekijän, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
Tekijän kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa
Hakijan tukihistoria
Hankkeen kotimaisuusaste

 

Lähde: https://musicfinland.fi/fi/palvelut/tukihaku/music-finlandin-teosvientituki