Music Finland Teosvientituki

Music Finland Teosvientituki

Music Finlandin Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistymistä ja teosviennin kasvua. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja heitä edustavia yrityksiä laajentamaan kansainvälistä toimintaansa. Seuraavat hakukierrosten takarajat ovat: 15.8.2019, 15.10.2019, 15.1.2020.

Teosvientituki

Music Finlandin Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistymistä ja teosviennin kasvua. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja heitä edustavia yrityksiä laajentamaan kansainvälistä toimintaansa. Music Finlandin jakamaa teosvientitukea rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu musiikintekijöille (kirjoittajat, säveltäjät, tuottajat) sekä heitä edustaville yrityksille. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuen saajilla on jo entuudestaan näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Tukea voivat hakea

  • Suomeen rekisteröidyt yritykset, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla ei ole verovelkaa
  • Yksityishenkilöt (Suomen kansalaiset tai pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt)

Hakijat ovat itse tai edustavat

  • laulunkirjoittajia
  • säveltäjiä
  • tuottajia
  • vientiartisteja, jotka osallistuvat kirjoitusleirille tai co-write-sessioihin laulunkirjoittajina.

Tukea hakevan musiikintekijän tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.

Hakukriteerit:

  • Hanke toteutuu 1.1.2019–31.5.2020 välisenä aikana
  • Hakijana on suomalainen yritys tai yksityishenkilö (Suomen kansalainen tai pysyvästi Suomessa asuva henkilö)
  • Hakijayrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä koko hankkeen ajan (hakemuksen jättöhetkestä tuen maksatukseen) eikä sillä saa olla verovelkaa.
  • Hakijayrityksen de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity. Music Finlandin jakamat tuet ovat de minimis -tukia eli yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä julkista tukea. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukia myöntävät Music Finlandin lisäksi esimerkiksi Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Yrityksen on itse huolehdittava, ettei de minimis -kiintiö täyty. Lisätietoa de minimis -tuista voit lukea täältä.

Tuen haku ja lisätiedot tästä.