Music Finland Live-tuki

Music Finland Live-tuki

Music Finlandin Live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tukea voidaan myöntää artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja.

Live-tuki 

Live-tuella ei tueta taloudellista voittoa tekeviä hankkeita. Live-tuki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 ja enintään 20 000 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Live-tukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

Tuotantokulut (laite- ja soitinvuokrat, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset sekätuotantohenkilökunnalle kuten kiertuemanagerille, teknikoille ja sooloartistin taustamuusikoille tai sijaistaville muusikoille maksetut palkkiot)
Markkinointi- ja viestintäkulut (hankkeeseen liittyvä viestintä ja PR sekä markkinointimateriaalit – ei koske musiikkivideoita)
Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
Päivärahat
Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut kutsuttaessa Suomessa järjestettävään showcase-esiintymiseen (economy-luokassa)
Live-tukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Live-tuen myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Tuen hakeminen

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakukierroksia on vuosittain neljä. Vuoden 2018 rahoituskierroksen (hankkeet aikavälillä 1.1.2018-31.5.2019) hakuajat umpeutuvat:

15.4.2018
15.8.2018
15.10.2018
15.1.2019
Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella myös useaan hankkeeseen, kuten useampaan erilliseen showcase-matkaan. Mikäli samassa hankkeessa esiintyy useita hakijaorganisaation edustamia artisteja, kannattaa tukea hakea mahdollisuuksien mukaan kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen. Hakijan luvalla hakemus voidaan työryhmän esityksestä siirtää Musiikin edistämissäätiön jatkokäsittelyyn silloin, kun Musiikin edistämissäätiön tuet soveltuvat hankkeeseen paremmin tai hanke edellyttää suuria investointeja ja siten molempien tahojen tukea.

Kriteerit tuen myöntämiselle

Kiertueen, showcasen tai muun esiintymisen suunnitelman tulee olla ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti laadittu ja tukea hakijan kansainvälistymisstrategiaa
Showcasen tulee tähdätä yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen
Hakijana on oltava suomalainen yritys tai yhteisö
Edustajana on oltava ammattimainen tiimi, jolla edellytykset edistää artistin tai tekijän uraa
Tuen kohdetta edustavan tahon on pystyttävä tekemään hankkeen edellyttämiä investointeja
Hanke toteutuu 1.1.2018–31.5.2019 välisenä aikana.
Tuensaajan on oltava koko hankkeen ajan (eli hakemushetkellä, hankkeen aikana sekä raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä eikä sillä saa olla verovelkaa.
Tuensaaja sitoutuu ohjeistetulla tavalla raportoimaan hankkeen toteutumisesta ja tuloksista sekä toimittamaan vaaditut aineistot Music Finlandille.

Hankkeen arviointikriteerit

Hankkeen merkitys artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kannalta
Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
Hankkeen ja hakijan toiminnan ammattimaisuus
Hakijan tukihistoria

Lisää: https://musicfinland.fi/fi/palvelut/tukihaku/music-finlandin-live-tuki