Koneen säätiön apuraha

Koneen säätiön apuraha

Koneen säätiön tehtävä

Koneen Säätiön tehtävänä on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Kannustamme apurahaa hakevia rohkeuteen, rajojen ylittämiseen ja uusiin avauksiin. Seuraava yleinen apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2020. Luethan tähän kootut hakuohjeet huolellisesti ennen hakemista. Hakemus kirjoitetaan apurahojen verkkopalvelussa.
Lue myös tämän vuoden hausta kertova tiedotteemme.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea:
1) tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
2) tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
3) tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
4) apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Lauttasaaren kartanon residenssi

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestetään haku Lauttasaaren kartanon residenssiin, jossa suomalainen taide- ja/tai tiedeyhteisö (tai työryhmä) voi hakea 1–4 kuukauden mittaista residenssipaikkaa vakituisesti muualla kuin Suomessa työskentelevälle taiteen ja tieteen asiantuntijalle, kuten tutkijalle, taiteilijalle tai kuraattorille.
Lisätietoa residenssistä: https://koneensaatio.fi/lauttasaaren-kartano/lauttasaaren-kartanon-residenssi/

Haku ja lisäohjeet tästä