Kansan sivistysrahasto

Kansan sivistysrahasto

Apurahoja myönnetään kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen. Rahasto tukee myös työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Apurahan hakijana voi toimia yksityinen henkilö, työryhmä tai yhteisö.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta 1.-31.8.2018. Hakemuksen teossa keskeistä on kiinnittää huomiota hakemuksen perusteluosioon. Perustelu hankkeen erityisyydestä ja apurahan tarpeesta kannattaa tehdä harkiten ja asia on syytä ilmaista tiiviisti. Ensimmäisessä karsintavaiheessa valinnat tehdään tiiviin perustelutekstin perusteella.

Elokuun apurahahaussa haetaan tukea vuoden 2019 hankkeille. Apurahapäätökset julkaistaan aivan vuoden 2018 lopussa ja apurahojen maksatus tapahtuu vuoden 2019 alkupuolella.

Miten apurahat kustannetaan?

Kansan Sivistysrahaston apurahatoiminta käynnistyi merkkipäiväkeräysten, testamenttien ja lahjoitusten ansiosta. Tänä päivänä rahoitusta saadaan myös säätiön muistamispalvelujen, Kulttuurilahja-joukkorahoituspalvelun sekä säätiön sijoitusten tuotoilla.

Kansan Sivistysrahasto koostuu reilusta sadasta eri rahastosta, joista jokainen tukee oman tarkoituksensa mukaisia hankkeita ja projekteja. Maakuntarahastot tukevat erilaista kulttuuri- ja tutkimustoimintaa omalla alueellaan, erikoisrahastot taas oman tarkoituspykälänsä mukaista työtä.

Ennen hakemuksen lähettämistä tutustu ystävällisesti apurahan hakuohjeisiin , tämän linkin takaa.

Mikäli sinulle jäi kysyttävää apurahahausta, ota yhteyttä meihin. Vastaamme mielellämme. Palvelemme klo 8.30-15 numerossa 050 3200 272 tai sähköpostitse muista(a)sivistysrahasto.fi

Haku ja lisätiedot: https://www.sivistysrahasto.fi/