Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset

Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan:

 • alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 5 000 – 49 999: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 50 000 – 149 999 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.
 • vähintään 150 000 euroa: Haetun summan mukainen avustus voidaan myöntää, mikäli tavoitteita, menettelytapoja, toimintaa ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Avustusrahoitus vuodelle 2018

Avustuksia kuluvana vuonna 2018 tapahtuvaan pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan 50 000 euroon asti on mahdollista hakea jatkuvassa haussa.

Vuoden 2018 syksyn valmistelu- ja päätösaikataulu on seuraava:
• 10.8.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 25.9.2018
• 28.9.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 15.11.2018
• 2.11.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 11.12.2018

Kevään 2019 valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan joulukuussa 2018.

Avustusrahoitus vuodelle 2019 sekä monivuotiset avustukset

Avustuksia vuoden 2019 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan sekä monivuotiseen toimintaan on mahdollista hakea elokuussa 2018. Toiminnan tulee alkaa vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja haku koskee kaikkia avustusmäärärahaluokkia (alle 5 000 – yli 150 000 euroa).

Vuotta 2019 koskevia vähintään 50 000 euron avustuksia on mahdollista hakea ainoastaan elokuun hakukierroksella.

Vuotta 2019 koskevia alle 50 000 euron avustuksia on mahdollista hakea myös vielä vuoden 2019 aikana jatkuvassa haussa.

Monivuotiset avustukset voidaan myöntää vuosille 2019–2021. Lisätietoja monivuotisten avustusten hakemisesta ilmoitetaan tällä sivustolla kevään 2018 aikana.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2018 klo 16.00. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuurijaoston kokouksissa vuoden 2018 aikana.

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:

 • mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms.
 • yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä
 • opinnäytetöihin ja julkaisuihin
 • kilpailuihin ja juhliin
 • uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
 • suljettuihin tilaisuuksiin
 • esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
 • harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin
 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

Lisätietoa ja ohjeet hakemiseen: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kultt…