Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat

Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat

Greta ja William Lehtisen säätiö julistaa kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.

Kirjalliset hakemukset selvityksineen ja mahdollisine liitteineen, joihin hakija haluaa viitata, on postitettava viimeistään helmikuun 28. päivänä 2018 osoitteella:
Greta ja William Lehtisen säätiö
c/o Säätiön asiamies Jouko Huhtala, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
PL 233, 00130 Helsinki

Hakijan tulee hakemuksen yhteydessä ilmoittaa apurahat, jotka hän on saanut kolmen vuoden aikana ennen apurahahakemuksen jättämistä. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa muut vireillä olevat apurahahakemuksensa, joiden jakamisesta ei vielä ole tehty päätöstä.

Mikäli hakija esittää kirjallisen hakemuksensa tueksi myös kuvamateriaalia, pyydetään hakemukseen liittämään vähintään 3–5 erillistä kuvanäytettä paperitulosteina, mielellään A4-koossa.

Säätiön hallitus päättää apurahoista kokouksessaan, joka pidetään kuluvan vuoden toukokuun lopussa – kesäkuun alussa. Apurahojen saajat tullaan ilmoittamaan säätiön kotisivuilla kesäkuun puoleen väliin mennessä. Lisäksi apurahan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Yleensä yksittäisen myönnetyn apurahan enimmäismäärä on ollut 5000 euroa.

Lain mukaisesti apurahan maksaja ilmoittaa apurahan saajien nimet Melalle (www.mela.fi). Hakemuksia ei palauteta ja niitä säilytetään ainoastaan hakuvuoden loppuun saakka.

Lisätietoja: https://www.gretajawilliamlehtinen.fi/ohjeet.htm