Markus Nordenstreng hallitusvaaliehdokas 2021


Kuva: Suomen Musiikintekijät

Markus Nordenstreng

  • Säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, muusikko
  • Jäsen vuodesta 2007
  • Hallituksessa vuodesta 2012
  • Hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2015
  • Helsinki

”Uskon vakaasti, että laajalle luottamustyökokemukselleni ja vaikuttajaverkostolleni on Suomen Musiikintekijöille konkreettista hyötyä myös jatkossa. Koronakriisille ei näy loppua lähitulevaisuudessa ja sen vaikutukset meidän elinkeinolle tulevat olemaan laajat ja pitkäkestoiset. Olen seurannut pandemiaa alusta saakka aitiopaikoilta sekä Suomen Musiikintekijöiden että Music Finlandin hallituksista käsin, lobbaten samalla musiikkialaa aktiivisesti sekä julkisuudessa että luottamuksellisissa keskusteluissa suoraan valtiovallan kanssa.

Alunperin suunnitelmissani oli väistyä hallitusvastuusta ja keskittyä lähivuodet täysipainoisempaan taiteelliseen työhön, mutta tässä hetkessä en koe voivani väistää kollektiivista vastuuta. Koronan ohella nyt on käynnissä monia muitakin meidän toimialaan konkreettisesti vaikuttavia ajankohtaisia myllerryksiä EU:n tekijänoikeusdirektiivin implementoinnista Taiken uudistamiseen ja kulttuurialan freelancereiden sosiaaliturvakysymyksiin. Kulttuuripolitiikan ohella seuraava hallitus joutuu ottamaan aktiivisesti kantaa Teoston ja oman yhdistyksemme muutosprosesseihin. Monet elinkeinoamme uhkaavat isot kysymykset linkittyvät kansainvälisiin ilmiöihin, joita olen seurannut lähietäisyydeltä mm. ECSA:n ja omien kansainvälisten verkostojeni välityksellä. Kansainvälisen ”järjestöjargonin” ja erilaisten lyhenteiden omaksumisen ohessa mennyt vuosikymmen yhdistyksessämme on kasvattanut merkittävästi kulttuuripoliittista ajatteluani ja tekijänoikeuksiin liittyvää substanssiosaamista.

Haluan alleviivata, että mielestäni Suomen Musiikintekijöiden hallituspaikat eivät saa muodostua eläkeviroiksi. Normaalioloissa liputtaisin lämpimästi nykyistä nopeamman hallitusrotaation puolesta musiikkialan hallituksissa ja luottamustehtävissä laajemminkin. Mutta juuri tässä hetkessä koen, että Suomen Musiikintekijöiden hallitus kaipaa sitä näkemystä, osaamista ja sitkeyttä, jota kykenen yhdistyksellemme kriisiaikana tarjoamaan.”