Laulelma 2022

Laulelma 2022

KUTSU

Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry järjestää
laulelman sanoitus- ja sävellyskilpailun

Laulelma 2022

yhteistyössä
Turun Laulelman Ystävät ry:n ja Lauluntekijäyhdistys KERTSI ry:n kanssa
Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville.

Nyt julistettavalla kilpailulla järjestäjät pyrkivät saamaan esille uusia suomenkielisiä laulelmia, jotka kunnioittavat laulelmaperinnettä tämän ajan keinoin ja viitoittavat tietä lajityypin tulevaisuudelle sekä lisäävät laulelman tunnettuutta ja arvostusta.

”Laulelma on laulaen kerrottu tarina”

KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kilpailuaika päättyy 28. helmikuuta 2022, mihin mennessä kilpailuehdotukset tulee toimittaa osoitteeseen
  laulelma.2022atgmail.com
 2. Kilpailu on salainen ja käydään anonyymina nimimerkein. Kilpailun arvosteluraati ei arvostelun kestäessä missään vaiheessa saa tietoonsa ehdotusten tekijätietoja. Ne julkistetaan vasta kilpailun ratkettua, mihin asti ne ovat vain kilpailun sihteerin tiedossa.
 3. Osallistumismaksu on 30 € / kilpailuehdotus ja se tulee maksaa ehdotuksen lähettämisen yhteydessä tilille
  Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry FI63 1432 3500 4361 91. Maksun viestikenttään merkitään kilpailuehdotuksen nimimerkki. Vain osallistumismaksun suorittaneet kilpailuehdotukset otetaan mukaan arvosteluun.
 4. Kilpailuehdotusten tulee olla ennen julkaisemattomia ja julkisesti esittämättömiä. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomessa asuvat henkilöt enintään kolmella (3) kilpailuehdotuksella/tekijä. Tekijänä voi olla yksi tai useampi henkilö.
  Sähköpostin otsakekenttään maininta: KILPAILUEHDOTUS: ”NIMIMERKKI”.
 5. Sähköpostin liitetiedostoina toimitetaan:
  • teksti pdf-muodossa
  • mp3-äänitallenne. Mp3-tiedoston tulee sisältää kilpailukappale laulajan ja enintään yhden instrumentin esittämänä. Äänityksen tulee olla sellainen, että sanat eivät peity säestyksen alle ja niistä saa selvää.
  • tosite (kuitti) 30 euron osallistumismaksun maksamisesta
  Sähköpostin viestikenttään: nimimerkin tekijätiedot eli laulelman säveltäjän ja sanoittajan nimi/nimet sekä yhteystiedot (puhelin, sähköposti ja postiosoite).
  HUOM. Tästä poikkeavia ehdotuksia ei hyväksytä kilpailuun.
 6. HELYn hallituksen nimeämä kolmihenkisen esiraati valitsee kilpailuehdotuksista kymmenen ehdotusta, TOP 10, laulelmakonsertissa esitettäviksi. Näistä musiikkineuvos Seppo Hovi valitsee voittajan ja enintään kaksi muuta rahapalkinnolla palkittavaa laulelmaa. Palkinnot maksetaan stipendeinä, yhteissummaltaan vähintään 2400,- euroa.. Muita ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Muut TOP 10 -ehdotusten tekijät saavat kunniamaininnan ja kunniakirjan.
 7. Parhaiksi arvioidut kymmenen laulelmaa esitetään erillisessä konsertissa Musiikkiteatteri Kapsäkissa kilpailijoille ja yleisölle myöhemmin erikseen ilmoitettavana aikana. Konsertista ja sen järjestelyistä sovitaan valittujen laulujen tekijöiden kanssa erikseen ja tiedotetaan erikseen
Helsingissä 18.12.2022
Helsingin Laulelman Ystävät HELY r.y.
https://laulelma.fi/